CIRCOLARE FMI 2020

Circolare FMINgacecfahiDRTif]]aeZfdficebidhcgQhafibVi5BGidhc
Neb`gXcgeiDhdhafchibViG5idhciB2VW1VBWG0V
>QQcgcfYgebhi`ci`gdeiUhdhafch hai = fb de ib e bih `] cgc gd f [ hb dh igb d gc fde i` gi ag[ fb d fif cch ib e a[ hi` df d df agh Si f c
C hX ecf [ hb de i @aX fb gc e i Dhd haf ch Si fci ChX ecf [ hb de i Rfb gU h `df Yge bh
R ede cgc cg` dgc M hih d if ccf iN ga c e cf ah iI ]eadgZ f V
I @ R RJC T@
M OTO C LU BA@ 6TP ! iH iTA D@ iN &TJ 6 HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX Vii5 ii
J DDTO TJ $T@ AHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX Vii2
C TJ DDTO TJ $T@ AHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX Vii0 i
O TA #iR @8,OTI PTN JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX VG :i
T E S SER AM EN TOA @ 6TP ! iH iTA D@ iN &TJ 6 HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX VG .
P H I IHC JR HA P@VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV] fX VB Wi
P H I IHC JiR HR -HC iR @P@ iN O, -iTP J OTJVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV] fXV9 W
& @ –iN JC 8 iTP J OTJ iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV9 W
O TA #iR @8,OTI PTN JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX V9 Gi
L IC EN ZEA @ 6TP ! iH iTA D@ iN &TJ 6 HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV9 5
O TN HA $Hi> TO @ PTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV] fXV9 2
PJ – HOOJ iO TN HA $HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV5 W
N HC PTD TN J$T@ AHiR H8 TN JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV5 1
O TN HA $HiTA PH C A J$T@ AJOTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV] fXV: 9
N @ >HC P, CHiJ IITN ,CJP T6 HVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV: :
O TA #iR @8,OTI PTN JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fX V: 1
F O CUSR iD R TVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV2 W
IM PO RTI S ER VIZ I E M ODALIT À D I P A G AM EN TOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV]fXV2 5
C ari a m ic i d ella F M I,
P re sid en ti d i M oto C lu b
C onsig lie ri F ed era li
P re sid en ti d ei C om it a ti R eg io nali
P re sid en ti d ei M oto C lu b
P re sid en ti e C oord in ato ri d i C om mis sio ni e C om it a ti
O rg an iz za to ri N azio nali e d In te rn azio nali
P ro m oto ri
P re se n tia m o la C ir c o la re F M I 2 020
O fiN ga c e cf ah ia g` cd f if adgc e cf df ib hcch i` h X hb dgi ` h Yge bg<
E i Rede iN c Q ae `] hdde ia gh ] gce XfdgZ e id gi d ddgi X cgi g[ ]eadgi d hgi ` h aZ gY gi h ich i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de
Tic f] gd e cgi a h cf dgZ gi f cch i] ae chd ah id gi J UU gcgf Yge bh7C gf UU gcgf Yge bhi iP h “h af [ hb de ih iO gc hb Yh
` e be if b dgc g] fdgi d fi bi] ae `] hdde i` cch i] agb cg] fcgi b e Zgd L i] haicf ib e Zf i` df X ge bhV
Tci > ah `gd hb dh iD R T
(ge Zf b bgi N e] ge cg
1

Rede iN c Q

4
NO VIT À E I N FO C HIA VE M OTO C LU B
Ei LA F M I F O RN IS C E A I M OTO C LU B U N A C CO UNT D I P O STA E LE TTR O NIC A C ER TIF IC ATA ( P EC ) C HE V E R RÀ U TIL IZ ZAT O D ALLA F M I P ER L E C O M UNIC AZIO NI U FFIC IA LI.
T U TTE L E I N FO RM AZIO NI S A R AN NO F O RN IT E A L M OM EN TO D ELLA A FFIL IA ZIO NEbR IA FFIL IA ZIO NE.
E i PER R IA FFIL IA R SI A LLA F M I È O BBLIG AT O RIA C O PIA D EL C ER TIF IC AT O C O NI D I R IC O NO SC IM EN TO A I F IN I S P O RTIV I 2 019.
Ei
K IT M OTO C LU B R IA FFIL IA T I C O M PO STO D A T E S SER A P R ES ID EN TE – A G EN DA F M I 2 020 – L O GO F M I I N P LE X IG LA SS D A P A R ETE .
EiK IT M OTO C LU B 1 A FFIL IA ZIO NE C O M PO STO D A T E S SER A P R ES ID EN TE – A G EN DA F M I 2 020 – B AN DIE R A F M I – G AG LIA R D ETTO F M I.
E iA B O LIZ IO NE I N CEN TIV O A I M OTO C LU B
A@ Ai6 TH A Hi> T i> C H6TI PJ iO J i> @ IIT- TO TP ! i> HC iTi R @P@ iN O, -i8 Ti J N ,TI PJ C HiA HOiN @ CI@ i8 HOOJ iI PJ ( T@ AHiJ 8 i, AiTR >@ CP@ iJ ( H6@ OJ P @ iO H iP H I IHC HiD R Ti J OiC J( (T, A( TR HA P@
8 HOiA ,R HC @ i8 TiP H I IHC JP TiN @ AIH( ,TP TiA HOOJ i> C HN H8 HA PH iI PJ ( T@ AHV
• CO NFE R M AT I I R ES I D ELLE T E S SER E P ER L A S TA G IO NE 2 020.
A eZgd L ih iTb Ue ic M gf Zh
5

67
JUU gcgf Yge bhR ede iN c Q
1. A FFIL IA ZIO NE M OTO C LU B
1.1 C O STIT U ZIO NE M OTO C LU B
U n’a sso cia zio ne c h e in te n d a p re se n ta re d om an d a d i A ff ilia zio ne a ll a F M I d eve
e sse re c o stit u it a in f o rm a d i A sso cia zio ne o S ocie tà S portiv a D ile tta n tis tic a, n el
ris p etto d elle v ig en ti d is p osiz io ni d i le g ge e s e co nd o le in d ic azio ni d eg li S ta tu ti
d el C O NI e d ella F M I.
N ella d en o m in azio ne d ell’ A sso cia zio nebS ocie tà d eve e sse re p re se n te l a l o cu zio ne
M oto C lu b e la r a g io ne s o cia le ( A sso cia zio ne o S ocie tà S portiv a D ile tta n tis tic a).
I n v ir tù d el R eg ola m en to S cu o le d i M oto cic lis m o d ella F M I l a d en o m in azio ne d el
M oto C lu b n o n p uò c o nte n ere i l t e rm in e S cu o la bS ch o olb A ccad em ia bA ccad em y e
s im ila ri, in quan to l’ u tiliz zo di ta li te rm in i è pre ro gativ a delle Scu o le di
M oto cic lis m o certif ic ate d alla Fed era zio ne e d eg li o rg an iz za to ri d i eve n ti
fo rm ativ i t e cn ic o -s p ortiv i a u to riz za ti d alla F ed era zio ne s te ssa .
L’A tto C ostit u tiv o e lo S ta tu to d evo no e sse re r e d atti in c o nfo rm it à a i p rin cip i
en uncia ti n ello S ta tu to F ed era le e d a i r e q uis it i f is sa ti d al C O NI p er l’ is c riz io ne a l
R eg is tr o N azio nale d elle A sso cia zio ni e S ocie tà S portiv e D ile tta n tis tic h e e
d evo no esse re re g is tr a ti p re sso l’ A gen zia d elle E ntr a te , p re via ve rif ic a d i
co nfo rm it à a c u ra d ella F M I.
O Ff dde iN e`dgd dgZ e ih ice iI df d de id hZe be i] hadf b de ih “h ah iah X g` da f dgi f ccF J Xhb Ygf id hcch
H bda f dh i` e cd f b de i` cch“gZ f [ hb dh if ci b ccf ie `df id hccf iD R TV
( f b cs im ilf d i A tto C ostit u tiv o f S tb tu to s o n o s c b ric b b ili d b f f d frm oto .it ).
1 .2 P R O CED URE D I A FFIL IA ZIO NE
Te rm in i: 1 n o ve m bre 2 019 – f 0 s e tte m bre 2 020
V alid it à : 1 g en naio 2 020
C osto : € 200 – n elle m odalit à in d ic ate a ll’ A rt.1 2.O fid e[ fb d fid gi J UU gcgf Yge bhid hZh ih “h ah ia h d fddf i` if ] ]e`gd e i[ ed ce id fia gc M gh d hah
f ci N e[ gd f de iC hX ge bfch id gi c e [ ]hdh b Yf id h aagd e agf ch ie ] ]ah i` c f agc f df id fiU h d ha[ ede Vgd Vi
T ci N e[ gd f de iC hX ge bfch ia gc hZh icf id e[ fb d fid gi J UU gcgf Yge bhSi d hQ gd f [ hb dh i` e dde `c agd df
d fci ch X fch ia f ] ]ah `h b df b dh id hcc f iI ecgh dL ih ic e [ ]ch df id hcc f i` h X hb dh id ec [ hb df Yge bh<
G ?i Jdde iN e`dgd dgZ e 7Z h aQ fch id gi J “h [ Qch fiN e`dgd dgZ f i
B?i Idf d de i gb i c gi dhZh i h“h ah i ag] eadf df i cf i dhb e [ gb fYge bhi ce [ ]ch df
d hccF J “e cgf Yge bhSi ] ah ch d df id fccf ice c Yge bhiR ede iN c Q ih i` h X gd f id fccf ib fd af
X g agd gc fi4Z h d gi J XhZe cf Yge bgi D g` c fcgi ] haiR VN Vi] fX VG B?
9?i 8e[ fb d fid gi J UU gcgf Yge bhic e [ ]ch df igb ie Xbgi ` fi] fadh ih ic e bigb d gc fYge bhid g ah `gd hb dh Si i] haicf ia f ] ] ah `h b df b Yf ich X fch i
c?iN ed gc hiD g` c fch ih 7e i> fadgd f iT6 J id hci R ede iN c Q
d ?iC hcf] gd e i] e`df ch Si` h id gZ h a` e id fccF gb d ga gY Ye id hccf iI hd hiO hX fch
h ?iH ch b ce id hcch if ddgZ gd L i[ ede cgc cg` dgc M hi] ah Zf ch b dh [ hb dh i` Ze cd h id fci R ede iN c Q
5?i Ne] gf id hciN hadgU gc fde id gif dd a gQ Yge bhid hciN ed gc hiD g` c f ch id hccf iJ “e cgf Yge bh7I ecgh dL
: ?i Ne] gf id hci N ed gc hiD g` c fch id hci > ah `gd hb dh ih id hgi c e [ ]ebhb dgi d hci N eb`gX cge i8 ga h ddgZ e
2 ?i Cgc M gh `df id gi P h “h af [ hb de i] haigci > ah `gd hb dh ih d if c[ hb e i5 iN eb`gX cgh ag
1 ?i Cgc M gh `df id gi P h “h ah : a lla p re se n ta zio ne d ella d om an d a d i A ff ilia zio ne a lla F M I
il M oto C lu b d eve a cq uis ta re u n q uan tit a tiv o p ari o s u p erio re a 2 5 T e sse re
F ed era li. Per il ra g giu ng im en to d el q uan tit a tiv o m in im o p re vis to d i n . 2 5
Te sse re p osso no e sse re a cq uis ta te c o nte stu alm en te le s e g uen ti t ip olo gie :
M em ber e S port, s ia in f o rm ato C ard c h e in f o rm ato D ig it a le .
.?i Cgc hZ df id gi Z h a` f [ hb de id hccf i= e df id gi J UU gc gf Yge bhih iP h “h af [ hb de i4 b hcc h i[ ed fcgd L
gb d gc fdh if ccF J adViG B?
Tci N e[ gd f de iC hX ge bfch Si Z h agU gc fdf icf ic e aah ddh YYf id hccf id e[ fb d fid gi J UU gcgf Yge bhih id hccf
d ec [ hb df Yge bhi] ah `h b df df Sicf igb e cd a f if ccf iD R Tic M hSih `] ch df de icF h `f [ hid gi c e bUe a[ gd L S
agcf `c gf Sih b da e iG W iiX ge ab gS igci b ccf ie `df i] haicf i] ag[ fiJ UU gcg f Yge bhie Sigb if cd h ab fdgZ f Sic e [ bgc f
ch ic agd gc gd L id fia g` e cZ h ah Vi
A s e g uit o d i n ulla o sta i l M oto C lu b p ro ced e a lla r e g is tr a zio ne d ell’ A tto C ostit u tiv o
e d ello S ta tu to p re sso l’ A gen zia d elle E ntr a te e n e c o nse g na c o pia t im bra ta a l
C om it a to R eg io nale .

b9
Rede iN c Q Cgf UU gcgf Yge bh
Il C o.R e. r e g is tr a s u l s is te m a in fo rm ativ o f e d era le l’ A ff ilia zio ne d el M oto C lu b e d il
T e sse ra m en to d el P re sid en te e d ei c o m ponen ti i l C onsig lio D ir e ttiv o ; a ttiv a l ’ u te n za
fe d era le p er il T e sse ra m en to e r ila sc ia :
a ) Atte sta to d i A ff ilia zio ne
b ) Te sse re F ed era li, n el q uan tit a tiv o r ic h ie sto
c ) Etic h ette d a a p plic are s u lle T e sse re F ed era li in f o rm ato C ard
d ) KIT M oto C lu b c o m posto d a T e sse ra P re sid en te – A gen d a F M I 2 020 – B an d ie ra
F M I – G ag lia rd etto F M I
e) Com unic azio ne d i a ttiv a zio ne P EC
OF dh b Yf iU h d haf ch id hciR ede iN c Q Sic e bi `h ab f[ hih i] f“% ead id hd gc fdf SiZ gh b hif ddgZ f df
gb if de [ fdgc e ih d igci ` g` dh [ figb Zgf igi ] faf [ hda gi d gi f cch“e ih `c c `gZ f [ hb dh if ccF gb d ga gY Ye
h [ fgci d hci > ah `gd hb dh Sic e `i c e [ hia g] eadf de ib hccf id e[ fb d fid gi J UU gcgf Yge bhV
1.f R EG IS TR O C O NI E C ER TIF IC AT O D I R IC O NO SC IM EN TO A I F IN I S P O RTIV I
Tci C hX g` da e i3 ice i` da [ hb de ic M higci N eb`gX cge iA fYge bfch id hci N @ ATi M fig` dgd gd e i] ha
ce bUh a[ fah i dhUgb gd gZ f [ hb dh i gci agc e be `c g[ hb de i fgi Ugb gi `] eadgZ g i fcch
J “e cgf Yge bg7 I ecgh dL iI ]eadgZ h i8 gch ddf b dg` dgc M hSiX gL if UU gcgf dh if cch iD hd haf Yge bgiI ]eadgZ h
A fYge bfcgS i f cch i8 g` c g] cgb hiI ]eadgZ h iJ “e cgf dh ih d if X cgi H bdgi d gi > ae [ eYge bhiI ]eadgZ f ih S
= gb d gS id hccf ice ae if ddgZ gd L i` ] eadgZ e ;d gch ddf b dg` dgc fi4 8 hcgQ haf iN ebgi b ViG :15id hci G .ic X cge
B WG1if gi ` h b `gi d hccF f adV: ic e [ VB ich ddViN id hci 8 VO X `ViB 5B70 0?V
8 fiX hb bfge iB WBWigci O hX fch iC f] ]ah `h b df b dh id hci R ede iN c Q if UU gcgf de Sid eZaL if ccah d gd f a` g
f ci ] eadf ch id hci C H( TI PC @ iA J$T@ AJOH i8 HOOH iJ II@ NTJ $T@ ATiH iI @ NTH P! iI > @ CPT6 H
8 TO H PPJ A PTI PTN &Hi4M dd] `<7 7a` `d Vc e bgV gd
? V
J i` h X gd e id gi f ccah d gd e igci R ede iN c Q ia gc hZh igi ] faf [ hda gi d gi f cch“e if ci ] ae ] age if cce bd
d hd gc fde i ` ci ChX g` da e i BVW i dhci N@ ATi ;i ce gb cgd hb dh i ce bi gci ce d gc hi Ug` c fch
d hccF f “e cgf Yge bhi; ih i` df [ ]figci N hadgU gc fde iB WBWid gi a gc e be `c g[ hb de if gi U gb gi ` ] eadgZ gV
I ecd f b de ich iJ “e cgf Yge bg7 I ecgh dL ig[ ]hX bfdh ib hci ` h dde ah i` ] eadgZ e id gch ddf b dg` dgc e Si h
ah X ecf a[ hb dh ig` c agd dh if ci C hX g` da e Si ] e“e be igb Uf ddgi Q hb hUgc gf ah id hcch if X hZe cf Yge bg
] ah Zg` dh id fccf ich X XhV
2. R IA FFIL IA ZIO NE M OTO C LU B
Ph a[ gb g< id fci G ib e Zh [ Qah iB WG0 ia l 2 8 f e b b ra io 2 02 0
N e`dgi – bhcch i[ ed fcgd L igb d gc f dh if ccF J adVG B<i
E /GWWSW WiU gb e if ci 9 G7G 7B WBW i; i/ iG :W SW W id fci G 7B 7B W BW if ci B . 7B 7B W BW i
Paf `c e a` e idf ch idh a[ gb higci R ede iN c Q id eZaL i] ae chd hah if d i b fib e Zf iJ UU gc gf Yge bh
] had hb d eSic e b`h X hb dh [ hb dh Sic F f b Ygf b gd L id giJ UU gcgf Yge bhSig id ga gd d gi` ] eadgZ gif c = g` gd gih d
gci d ga gd de id gi Z e de igb ie ccf`ge bhid gi h ch Yge bhiU h d haf cgV i
2 .1 P R O CED URE D I R IA FFIL IA ZIO NE
Tci R ede iN c Q id hZh i` c fagc fah id fccf i] ae ] agf i dh b Yf iU h d haf ch <
f?i R ed ce i] ah ce [ ]gcf de i] haicf id e[ fb d fid gi C gf UU gcgf Yge bhi
Q ?i R ed cgi ] ah ce [ ]gcf dgi ] haicf ia gc M gh `df id hgi a gb b e Zgi P h “h af [ hb de
c ?i R ed cgi X hb hagc gi ] haicf ia gc M gh `df id gi b e Zgi d h “h af [ hb dg
Tci R ede iN c Q id hZh igb e cd a f ah if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch <
G?i D om an d a d i R ia ff ilia zio neSi c e [ ]ch df igb ie Xbgi ` fi] fadh Sigb d gc fb d e ah `gd hb dh Si] haicf ia f ] ]ah `h b df b Yf ich X fch ih d igci a h c ] hae i] f“ % ead
c ?iN ed gc hiD g` c fch ie i> fadgd f iT6 J id hci R ede iN c Q
d ?iC hcf] gd e i] e`df ch Si` h id gZ h a` e id fccF igb d ga gY Ye id hccf iI hd hiO hX fch
h ?iH ch b ce id hcch if ddgZ gd L i[ ede cgc cg` dgc M hi] ah Zf ch b dh [ hb dh i` Ze cd h id fci R ede iN c Q
2) C O PIA D EL C ER TIF IC AT O C O NI D I R IC O NO SC IM EN TO A I F IN I S P O RTIV I 2 019
f ) C O PIA D EL C ER TIF IC AT O D I A T TR IB U ZIO NE D EL C O DIC E F IS C ALE
D ELLA S O CIE TÀ
4) C O PIA D EL C O DIC E F IS C ALE D EI C O M PO NEN TI D EL C O NSIG LIO D IR ETTIV O
:?i Cgc M gh `df id gi P h “h af [ hb de i] haigci > ah `gd hb dh ih d if c[ hb e i5 iN eb`gX cgh ag
2 ?i 6h aQ fcgi d gi J “h [ Qch fid gi h Zh b d fcgi [ ed gU gc M hiI df d df agh ih 7e id hcc h iN fagc M hi8 ga h ddgZ h
1 ?i Cgc M gh `df id gi P h “h ah ib hci = fb dgd f dgZ e i] fagi e i` ] hage ah if cch iB : ie Q QcgX fde agh Vi
P er i l r a g giu ng im en to d el q uan tit a tiv o m in im o d i n . 2 5 T e ss e re p osso no e sse re
a cq uis ta te c o nte stu alm en te le s e g uen ti tip olo g ie : M em ber – S port s ia in
f o rm ato C ard c h e in f o rm ato D ig it a le .

10 11
R ede iN c Q Cgf UU gcgf Yge bh
Tci N e[ gd f de iC hX ge bfch SiZ h agU gc fdh ich ic e bd gY ge bgi gb d gc fdh Si] ae ZZh d hif ah `gd hb dh ih id hgi c e [ ]ebhb dgi gc
N eb`gX cge i8 ga h ddgZ e ih ia gcf `c gf ah `gd hb dh i;i J Xhb d fiD R Ti B WBWi;i O e XeiD R Ti gb
] ch gX cf “id fi] fah dh
J ci dh a[ gb hid hccf iah X g` da f Yge bhid hccf iC gf UU gcg f Yge bhif ci R ede iN c Q iZ gh b hia gc e bUh a[ fdf
cF dh b Yf iU h d haf ch iX gL igb i `e V
In c aso d i d if f o rm it à d i d en o m in azio ne t r a il c ertif ic ato d el R eg is tr o C O NIb A gen zia
d elle E ntr a te e la d om an d a d i R ia ff ilia zio ne a lla F M I, il M oto C lu b d ovrà s a n are
l’ a n o m alia s e g uen d o q uesta p ro ced ura :
1 ) modif ic are la d en o m in azio ne a ll’ A gen zia d elle E ntr a te
2 ) in via re il r e la tiv o c ertif ic ato a r e g is tr o @ co ni. it
f ) pre se n ta re il m ed esim o certif ic ato a co m ple ta m en to della dom an d a di
R ia ff ilia zio ne a lla F M I.
L ’a sse g nazio ne d i n uo vo c o dic e f is c ale f a rà p erd ere la s to ric it à d elle a ff ilia zio ni
su l R eg is tr o d el C O NI.
2 .2 R ES O T E S SER E 2 020
Tb ie ccf`ge bhid hccF h `] ch df [ hb de id hccf i] ae chd af id giC gf UU gcgf Yge bhiB WBWSig ciR ede iN c Q i] +
dgcgY Yf ah ic e [ hia h `e ich iP h “h ah iB WG0igb iU e a[ fde iN fad Si f c= g` df dh igb ib [ hae i` ] hage ah
f cch iB :i[ gb g[ hie Q QcgX fde agh ih ia g[ f`dh igb Zh b d dh V
Tb ic f[ Qge iX af d gd e ih d if ic e bd gY ge bhic M hib e bi` gf b e i` df dh if c= g` gd h ic e bi] f“f X Xge id a f ich
Z f agh id g] ece Xgh ie ic e big b chb dgZ e Sig ciN e[ gd f de iC hX ge bfch iU e ab g` c hi bi[ f“g[ eid gi: iP h “h ah
d hccf i[ hd h`g[ fid g] ece Xgf id gi = hcch ia h `h ih i` e cd f b de ib hci U e a[ fde iN fad Vii

12 13
R ede iN c Q
L e v a ria zio ni d ei d ati s ta tu ta ri p osso no in te re ssa re :
a) VA R IA ZIO NEbIN TE G RAZIO NE C AR IC HE D IR ETTIV E
L’e le zio ne d elle c a ric h e d ir e tt iv e d el M oto C lu b (P re sid en te e C onsig lie ri) è
p re ro gativ a d ell’ A sse m ble a d ei S oci d el M oto C lu b .
L’a ff id am en to d elle c aric h e d i V ic e P re sid en te e S eg re ta rio è p re ro gativ a d el
C onsig lio D ir e ttiv o .
b) TR ASFE R IM EN TO S ED E M OTO C LU B
Il t r a sfe rim en to d i s e d e d el M oto C lu b i n a lt r a R eg io ne, P ro vin cia e bo C om une
è p re ro gativ a d ell’ A sse m ble a d ei S oci d el M oto C lu b e n o n p uò e sse re
r ic h ie sto p rim a d i 1 2 m esi d i A ff ilia zio ne.
Il t r a sfe rim en to d i s e d e in a lt r a R eg io ne c o m porta la p erd it a d ell’ a n zia n it à e ,
d i c o nse g uen za d ei d ir it ti s p ortiv i a cq uis it i.
c ) M ODIF IC A D I D EN O M IN AZIO NE M OTO C LU B
La m odif ic a d ella d en o m in azio ne è p re ro gativ a d ell’ A sse m ble a d ei S oci d el
M oto C lu b e n o n p uò e sse re r ic h ie sta p rim a d i 1 2 m esi d i A ff ilia zio ne.
P er v a ria re la d en o m in azio ne s o cia le , il M oto C lu b d ovrà p re se n ta re a lla F M I
il ve rb ale d i A sse m ble a d ei S oci e la c o pia d el ve rs a m en to d i € 100,0 0
e ff e ttu ato n elle m odalit à in d ic ate a ll’ A rt.2 6.
d ) A G GIO RN AM EN TO b S O STIT U ZIO NE S TA T U TO
L’a g gio rn am en to o l a s o stit u zio ne d ello S ta tu to è p re ro gativ a d ell’ A sse m ble a
d ei S oci d el M oto C lu b .
I l v e rb ale d i A sse m ble a d eve e sse re c o m ple to d i c o pia d el n uo vo S ta tu to .
2 .6 . A G EVO LA ZIO NI F IS C ALI P ER M OTO C LU B
>hai ` Ua ga h id hcch if X hZe cf Yge bgi Ug` c fcgi gci R ede iN c Q id eZaL i] ae chd hah if ccf ia h d fYge bhid g
be iI df d de ic e bUe a[ hif cch id g` ] e`gY ge bgi d gi O hX XhiZ gX hb dgi 4 f adVi0 Wic e [ [gi G 1ih iG .iO ViB .07W B?S
f UU gcgf a` gi f ccf iD R TSi h iZ h agU gc fah icf i] ae ] agf iah X ecf ah ig` c agY ge bhi] ah “e igci C hX g` da e
A fYge bfch id hcch iJ “e cgf Yge bgi h iI ecgh dL iI ]eadgZ h i8 gch ddf b dg` dgc M hid hci N @ ATVi
O hi` h X hb dgi c cf `e ch id hZe be ih “h ah ie Q QcgX fde agf [ hb dh ia h ch] gd h ib hcce iI df d de id hci R VN V<
E i cf id hb e [ gb fYge bhid eZaL ic e bdh b hah icf ice c Yge bh<i R ede iN c Q iJ “e cgf Yge bh
I ]eadgZ f i8 gch ddf b dg` dgc fi4e if cd a f iC fX ge bhiI ecgf ch ih `<iI VaV cV ?E i ce i` c e ] ei` e cgf ch Si d eZaL iUf ah ia gU h ag[ hb de if cc F e aX fb gY Y f Yge bhid gi f ddgZ gd L iI ]eadgZ h
d gch ddf b dg` dgc M hSic e [ ]ah `f icF f ddgZ gd L id gd fddgc fSigb d gZ gd fdh id a f i= hcch ia gc e be `c g dh
d fci N ebgi b hccF f [ Qgd e id hci [ ede cgc cg` [ ei4 H bd ae SiR ede cae “SiR ede af cc' SiR ede `cgd dh S
fd SiI ]hhd % f'SiI ] ha[ ede SiP agf cS i6 h ce cgd L SiR ede d ag` [ eSiR ede id Fh ] ecf?
Ei cF f dda gQ Yge bhid hccf ia f ] ]ah `h b df b Yf ich X fch
E i cF f “h b Yf id gi U gb gi d gi c cae ih icf i] ah Zg` ge bhic M higi ] ae Zh b dgi d hcch if ddgZ gd L ib e bi] e“e be S
gb ib h“ bic f`e Sih “h ah id gZ g` gi U a f iX cgi f “e cgf dgS i f b cM higb iU e a[ higb d ga h dd h
E i ch ib e a[ hi` ccF e ad gb f[ hb de igb dh ab e ig` ] ga f de if i] agb cg] gi d gi d h[ ecaf Ygf ih id gi X fX cgf b Yf
d hgid ga gd dgid gid ddgiX cgif “e cgf dgS ic e bic f i] ah Zg` ge bhid hccF h ch ddgZ gd L id hcch ic fagc M hi` e cgf cgS iU f dd h
` f cZ h ic h iI ecgh dL iI ]eadgZ h i8 gch ddf b dg` dgc M hic M hif “ [ ebe ic f iU e a[ fid gi` e cgh dL id gic f] gd f cg
e ic e e] haf dgZ h i] haich i= fcgi ` gi f ] ]cgc fb e ich id g` ] e`gY ge bgi d hci c e d gc hic gZ gch ViT ci ] agb cg] ge id g
dh[ ecaf dgc gd L ib e bi3 ia gc M gh `de i] haig iR ede iN c Q ic e `dgd gd gig b iU e a[ fid gi` e cgh dL id gic f] gd f ch
E i cF e Q QcgX eid gi a h d fYge bhid hgi a h b d gc e bdgi h c e be [ gc e ;" b fb Ygf agS i b e bcM icf i[ ed fcgd L
d gi f ] ]ae Zf Yge bhid hX cgi ` dh “gi d fi] fadh id hX cgi e aX fb gi ` df d df ag
E i cf i[ ed fcgd L id gi ` c ge Xcg[ hb de id hccF J “e cgf Yge bhih id hccf iI ecgh dL
E i cF e Q Qcg X eid gi d hZe c Yge bhif gi " b gi ` ] eadgZ gi d hci ] fda g[ ebge igb ic f`e id gi ` c ge Xcg[ hb de
d hcch iI ecgh dL ih id hcch iJ “e cgf Yge bg
Ei cF f cchddf Yge bhih `] ah “f id hcch iA ea[ hih id hcch id hc g` ge bgi d hci N @ ATi h id hccf iD R TV
O hif X hZe cf Yge bgi " `c fcgi d gi c gi ] eda L i ` Ua ga h igci R VN Vi` e be id gi ` h X gd e ia gf “ b dh hai gci P h “h af [ hb de id hgi [ gb e agS i 3 ib hch“f age ic M hice i` ] hcgU gc e i[ ed ce id g
agc M gh `df i `gf i Uga [ fde i fb cM hi dfi bi `e ce i Xhb gd e ah i ei dfccF h `h ac hb dh i cf
a h `] eb`f Q gcgd L iiX hb gd e agf ch V
Ei gb `h aga h if i` g` dh [ fSi] haie Xbgi d g] ece X gf id gi P h “h af [ hb de <
;i 8fdgi f b fX af Ugc gi d hci P h “h af de
; i Ned gc hiD g` c fch
; i A[ hae id h ch Ue be ic hcc cf ah
; i Tb d ga gY Ye ih [ fgc
; i Dcf X ia h cf dgZ gi f ci c e b`h b `e if ci d a f ddf [ hb de id hgi d fdgi ] ha` e bfcgi a gcf `c gf dgi d fci P h “h af de
; i 8fdf id gi ` c fd hb Yf id hccf iN hadgU gc f Yge bhiR hd gc fib hch “f agf i] haigc i a gc f `c ge id g
Ph “h ah i I ]eadSi R gb gI ]eadi hi d gi Ph “h ah i R h[ Qhai 4cf d deZh i ] ah Zg` de id fg
C hX ecf [ hb dgi d gi ` ] hcgf cgd L i` ] eadgZ f ?
Ei f] ]cgc fah ie Q QcgX fde agf [ hb dh icF h dgc M hddf if d h`gZ f iX hb haf df ih i` df [ ]fdf id fci ` g` dh [ f
gb Ue a[ fdgZ e i Uh d haf ch Si ag] eadf b dh ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q i3 ia h `] eb`f Q gch id hccF h Zh b d fch iP h “h af [ hb de id gi ` e X Xhddg
c e bi] ae ZZh d g[ hb dgi d g` c g] cgb fagi gb ic e a` e Sie `df dgZ gi f ci a gcf `c ge id hccf iP h “h af Vi
N B: N on s i p otr à p ro ced ere a ll’ a n nulla m en to d ella T e sse ra F ed era le u na v o lt a
in se rit o il n o m in ativ o a ll’ in te rn o d el s is te m a in fo rm ativ o f e d era le .
T E S SER E I N F O RM AT O D IG IT A LE
OfiP h “h af i8 gX gd f ch i` gi e ddgh b hif dd a f Zh a` e i bfi] ae chd af ie b;cg b hic M hih cg[ gb ficF dgcgY Ye
d hccf ic fad i] cf `dgU gc fdf if iUf Ze ah id gi bFg[ [fX gb hiZ g` fcgY Yf Q gch i` i` [ fd] Me bhSi df Q ch di h
] cVi > e“gh d hich i[ hd h`g[ hic faf ddh ag` dgc M hid hcc f iP h “h af igb iU e a[ fde ic fad Si c e [ ]ah `f icf
] e“gQ gcgd L id gi h UU h dd fah i] f“f X Xgi d a f iR ede iN c Q ie id a f id g] ece Xgh id gi d h “ h ah V
Tb ic f`e id gi ] f“f X X ge Sif b Ygc M ih “h ah ia h `dgd gd f Sicf iP h “h af i8 gX gd f ch iZ h aaL iQ ce ccfdf if
` g` dh [ fi] had hb d eicf i` fih UU gc fc gf ih iZ h aaL i` e `dgd gd f id fccf ib e Zf iP h “h af V
f. T E S SER AM EN TO F E D ER ALE 2 020
Ph a[ gb g< iG ib e Zh [ Qah iB WG0i; i9 Gie dde Q ah iB WBW
6f cgd gd L haicf i` df X ge bhiB WBWi` e be i] ah Zg` dh ich i` h X hb dgi d g] ece Xgh id gi P h “h af haich i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de i` gi a g[ fb d fif ccF J adVG BV
f.2 P R O CED URE D I A C Q UIS TO E A SSEG NAZIO NE D ELLE T E S SER E
TE S SER E I N F O RM AT O C AR D
Tci R ede iN c Q id hZh <
Ei fc= g` df ah id fci N eViC hVich iP h “h ah ic e [ ]ah b `gZ h id hcch ih dgc M hddh Sic e bic e d gc hif iQ faah
h ib [ hae igd hb dgU gc fdgZ e Sid fif ] ]cgc fah ib hci [ ed ce id gi a gc M gh `df iP h “h af [ hb de

22 23
Ph “h af [ hb deP h “h af [ hb de
J N ,TI P@ i
f?i gci R ede iN c Q if c= g` df ich iP h “h ah i8 gX gd f cgi b hccF f ] ]e`gd f i` h Yge bhid hccf i] ae ] agf
dh b Yf iU h d haf ch Sib hcch i[ ed fcgd L igb d gc fdh if ccF J adViG BV
Q ?i fida f b `f Yge bhih `h X gd f ih i] ah Zgf iZ h agU gc fid hci ` g` dh [ fSi gci R ede iN c Q ia gc hZh i bf
h[ fgci] haiic e bUh a[ fah ic F f c= g` de Sic e bic F gb d gc fYge bhid hccf id g] ece Xgf ih id hgib [ hag
d gi P h “h af V
J IIH( AJ$T@ AHiH iJ P PT6 J $T@ AHii
f ?i gciP h “h af de i] + ia gc M gh d hah ic f iP h “h af i8 gX gd f ch if ciR ede iN c Q ib hcch i[ ed fcgd L ig b d gc fdh
Q ?i gci R ede iN c Q ia h X g` da f igi d fdgi d hci P h “h af de ib hccF f ah fid hd gc fdf
c ?i gci ` g` dh [ fif c= g` g` c higi d fdgi ] haicf iP h “h af i8 gX gd f ch ih Sigb if de [ fdgc e Sigb Zgf i bFih [ fgc
f ci P h “h af de i] haicf ic e bUh a[ fid hgi d fdg
d ?i gci P h “h af de ih `h X hicf ic e bUh a[ fid hgi d fdgi h ia gc hZh i` ci ` e id g` ] e`gd gZ e igci ] dUi d hccf
P h “h af i8 gX gd f ch Sic M hi] + ih “h ah i` df [ ]fdf ie i` f cZ f df ih d i dgcgY Yf df ic e [ hig[ [fX gb hV
A hcch i dh b Yh iU h d haf cgi` e be ia g] eadf dgig id hddf X cgid gif c= g` de ih iX h`dge bhid hcch iP h “h ah i8 gX gd f cgV
f .f T E S SER A M EM BER
OfiP h “h af iR h[ Qhai M fiZ f cgd gd L id fccf id fdf ih id fccF e af age iag] eadf dgi ` ccF h dgc M hddf
X hb haf df id fci ` g` dh [ fih d if ] ]cgc fdf if ccf iP h “h af igb iUe a[ fde iN fad ie i` ccf iP h “h af
8 gX gd f ch iU gb e if ci 9 G7G B7B WBWVi
O fiP h “h af iR h[ Qhai] + ih “h ah ia gcf `c gf df i` h b Yf icg[ gd gi d gi h dL ih ic e b`h b dh id g<
E i ` Ua ga h id hci d ga gd de id gi Z e de i4 ` e ce i] haigi [ fX Xge ah b bg? Sigb ia f ] ]ah `h b df b Yf id hci ] ae ] age
R ede iN c Q Si b hccF J “h [ Qch fiA fYge bfch ih 7e iC hX ge bfch i` h ce bd eich ib e a[ fdgZ h
Uh d haf cgi 4A @ Aic e b`h b dgd e ic e biP h “h af iR ede iN c Q iTd f cgf ?
Ei agc M gh d hah icF g` c agY ge bhif ci C hX g` da e iI de agc e id hci ] ae ] age i[ ede Zh gc e ce Si` h igb i] e“h “e
d hgi a h = g` gd gi ] ah Zg` dgi d fccf i` ] hcgU gc fib e a[ fdgZ f iU h d haf ch
E i ]fadh cg] fah if ccF f ddgZ gd L id ag` dgc fiD R TSie Zh i] ah Zg` de id fgi C hX ecf [ hb dgi d gi ` ] hcgf cgd L
E i ]f“f ah if iP h “h af iI ]eadi4A @ Aic e b`h b dgd e ic e biP h “h af iR ede iN c Q iTd f cgf ?
Ei ce b`h X ga h iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi4A @ Aic e b`h b dgd e ic e biP h “h af iR VN ViTd f cgf ?
Ei ]fadh cg] fah i fi N ea` gi D R Ti ] hai gci ce b`h X g[ hb de id hccf i = fcgU gc fi d gi , UU gc gf chH `h c dgZ e SiP h cb gc e iD hd haf ch ih iN e[ [g` `f age id gi ( faf
E i ` Ua ga h id gi c e ] had af if “gc af dgZ f i4 ch `ge bgi h iC N P?igb if ddgZ gd L ih d ih Zh b dgi g` dgd Yge bfcg
h i` e cgf cgS i] ah Zh b dgZ f [ hb dh if de agY Yf dgS ib hgi = fcgi 3 i] ah Zg` df icf i] fadh c g] fYge bhic e b
cf iP h “h af iR h[ Qha
Ei ` Ua ga h id gi f “g` dh b Yf id h c b gc f ih i` f b gd f agf <
f?i gb if [ Qgd e i[ hd gc e ;` f b gd f age <
;i f[ Qcf b Yf i] haid a f `] eade igb ie `] hd fch igb iTd f cgf
Q ?i gb hah b dgi f ci Z h gc e ce <
;i da f gb e i[ ede Zh gc e ce igb ic f `e id gi X f`de ie igb cgd hb dh
; i `] h`h igb ic f`e id gi ] had gd f ie ia e dd af id hcch ic M gf Zg
;i da f `] eade igb iTd f cgf ie ia g[ ]fda ge id hci [ ede Zh gc e ce
E i `e dde `c agZ h ah icF h `c c `gZ f ih iZ f b df X Xge `f i] ecgY Yf if “gc af dgZ f i] hai [ ede ig` c agd dh if c
C hX g` da e iI de agc e Si e UU h adf id fci Q ae h ai R fa` M ic M hib hiM fid hUgb gd e igi d hddf X cgi c e bicf
c e [ ]fX bgf i, bg] ecI J TV
E i fcchd hah if iR 'D R T fadb haiD R Ti; iZ h d gi J adViG G V
Ei ` Ua ga h id gi d f aUgU U h if X hZe cf dh i] haicf i] fadh cg] fYge bhif d ih Zh b dgi [ ede cgc cg` dgc gi h iU gh ah
d gi ` h dde ah )i ] hai X cgi f Q Qebf[ hb dgi f cch iagZ g` dh id hci ( a ] ]eiR ebd fd eag) i ] hai cf
Q gX cgh ddh agf id hcch i] agb cg] fcgi N e[ ]fX bgh id gi A fZgX fYge bhV
Ei agc hZh ah igi X fd XhdiB WBW<i ] eadf cM gf Zgi h if d h`gZ e i4A @ Ai] ah Zg` dgi c e biP h “h af iR ede
N c Q iTd f cgf ?Vi Ti X fd Xhdid hcc f iP h “h af i8 gX gd f ch i` e be id g` ] ebgQ gc gi ] ah “e igci N e[ gd f de
C hX ge bfch ViT ci R ede iN c Q i] eda L ia gd ga f ace id ga h ddf [ hb dh ie ia gc M gh d hab hicf i` ] hd gY ge bh
fi] ae ] agh i` ] h`h V
f.4 T E S SER A S P O RT
OfiP h “h af iI ]eadic e [ ]ah b d higi [ hd h`g[ gi ` h aZ gY gi h iZ f b df X Xgi d hccf iP h “h af iR h[ Qhaih
U e ab g` c hicf ic e ] had af if “gc af dgZ f igb Ue ad b gi h iC N Pigb ie cc f`ge bhid gi f cch b f[ hb dgV i
& fiZ f cgd gd L id fccf id fdf ih ie af ia g] eadf dh i` ccF h dgc M hddf iX hb haf df id fci ` g` dh [ fih if ] ] cgc f df
f ccf iP h “h af igb iU e a[ fde iN fad ie i` ccf iP h “h af i8 gX gd f ch iU gb e if ci 9 G7G B7B W BW Vi
O fii] ecgY Yf i3 i` c fagc fQ gch id fi% %%VU h d ha[ ede Vgd V

24 25
Ph “h af [ hb deP h “h af [ hb de
C TO J IN T@
O fiP h “h af iI ]eadi ] + ih “h ah ia gcf `c gf df if i] ha` e bhigb ih dL ic e [ ]ah `f ida f iX cgi . if b bg
ce [ ]g dgi h d igi 1 :ih i] + ih “h ah i dgcgY Yf df i` h ce bd eich i` h X hb dgi ` ] hcgU gc M h<
J ? dfX cgi . if b bgi c e [ ]g dgi ] haif cch b f[ hb dgi gb iU e ag` da f d fih i` ] hcgf cgd L igb i] g` df i4h `V;I ce edh a?
– ? dfgi G 5if b bgi c e [ ]g dgi ] hai] ae Zh icgQ hah id gi Z h ce cgd L igb if de d ae [ eV
C TN &TH I PJ i
Ofia gc M gh `df id gi P h “h af iI ]eadi] ah Zh d hicf i` h X hb dh id ec [ hb df Yge bh ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q i] hai f c[ hb e id gh cgi f b bgS
` h ce bd ei= fb de i] ah Zg` de if ci ` h X hb dh if adgc e ce i. V
P er i m in o ri è n ecessa rio :
E i dgcgY Ye id hccf i` ] hcgU gc fi[ ed cg` dgc fiia h cf dgZ f if ci P h “h af [ hb de id gi [ gb e ah i
Ei dgc M gf af Yge bhid gi f “h b `e id gi h b da f [ Qgi gi X hb gd e agS i c e bif cch X fdh ich ic e ] gh id hg
d ec [ hb dgi d gi igd hb dgd L i
Ei eQ QcgX eid gi Ph “h af [ hb de i] hai cF f b be igb ic e a` e i] hai be id hgi X hb gd e agi e i] ha
cF h `h ac hb dh icf ia h `] eb`f Q gcgd L iX hb gd e agf ch V
fce af icf iZ f cgd gd L id hccf ic hadgU gc fYge bhi[ hd gc fi` c fd fib hci c e a` e id hccF f b be i` ] eadgZ e i3
b hch“f age ic M h<
Tci P h “h af de <
G?i agb be Zgi cf ic hadgU gc fYge bhi[ hd gc fif ic e ] had af id hci B WBW
B?i ce b`h X bgi f ci ] ae ] age iR ede iN c Q icF e agX gb fch id hci b e Ze ic hadgU gc fde i[ hd gc e i
9? agc hZf id fci R ede iN c Q icf ib e Zf ih dgc M hddf if d h`gZ f ia g] eadf b dh icf id fdf id gi a gb be Ze Sid f
`e `dgd ga h ic e bi= hccf iX gL if ] ]e`df i` ccf iP h “h af VTci R ede iN c Q <
G?i dhZh i[ ed gU gc fah icf id fdf id gi Z f cg d gd L id hci c hadgU gc fde i` ci ` g` dh [ figb Ue a[ fdgZ e iU h d haf ch
h i` df [ ]fah icf ib e Zf ih dgc M hdd f if d h`gZ f ia g] eadf b dh icf id fdf id gi a gb be Ze id fi` e `dgd ga h
f i= hccf igb i] e“h “e id hci P h “h af de i
B?i gb if ddh `f id hcc f ia g` df [ ]fid hccF h dgc M hddf Si d hZh ia gcf `c gf ah icF f ddh `df Yge bhid gi a gb be Ze
c hadgU gc fde Vi
T b i[ fb cfb Yf id hccf ib e Zf ih dgc M hdd f Si gc i P h “h af de id eZaL if cce [ ]fX bfah icf i] ae ] agf
P h “h af ic e b<
Ei fddh `df Yge bhid gi a gb be Ze ic hadgU gc fYge bhSia gcf `c gf df id fci R ede iN c Q V
Tb if “h b Yf id hci a gb be Ze id hci c hadgU gc f de i[ hd gc e Si gci gci d h “h af [ hb de iI ]eadif “ [ haL icf
Z f ch b Yf id hci dh “h af [ hb de iR h[ Qhai h ib e bi] ha[ hddh aL if cc bidg] eid gi f dd gZ gd L id g
fcch b f[ hb de ic e bicf ia h cf dgZ f ic e ] had af if “gc af dgZ f V
P er la te sse ra d ig it a le l’ a g g io rn am en to d ella d ata d i s c ad en za d el c ertif ic a to
m ed ic o c o m porta la n ecessit à d i r ie m ette re la s te ss a t e sse ra c o n la s c ad en za
a g gio rn ata d el c ertif ic ato m ed ic o .
, PTO T$ $@
OfiP h “h af iI ]eadi] + ih “h ah i dgcgY Yf df if cch i` h X hb dgi c e bd gY ge bg g` dh 7J de d ae [ gi ` gf b e ie [ ece Xfdgi d fccf iD R Ti] haigci B W BW V
OFh ch b ce if X X ge ab fde id hX cgi T[ ]gf b dgi @ [ ece X fdgi ih id hX cgi @ aX fb gY Yf de agi g` c agd dgi f ccf
D R Ti] haigci B WBWi3 ic e b` cd f Q gch i` <iU h d ha[ ede Vgd Vi
O fiPh “h af iI ]eadi M fiZf cgd gd L if ccF H `dh ae ib hgi `h X hb dgi J de d ae [ g eadg[ fe i; i6 f ch b cgf V
Q ?i cM hi` gf b e ia g` ] hddf dgi gi c agd h agi h ich icg[ gd f Yge bgi a g] eadf dgi b hci N hadgU gc fde id gi @ [ ece X f
DR Tih ib hgi C hX e cf [ hb dgi gb dh ab gi ` df Q gcgd gi d fgi ` gb X ecgi c ga c gd g
c ?i cM hicF @ aX fb gY Yf de ah id hcch i` h “ge bgi d gi f cch b f[ hb de 7] ae Zh icgQ hah i` gf i biR ede iN c Q
ce bicF J UU gcgf Yge bhigb ic e a` e id gi Z f cg d gd L ie i bfiI ecgh dL igb i] e“h “e id gi O gc hb Yf
@ aX fb gY Yf de ah iD R Ti] haicF f b b e iB WB W
d ?ic M hicF f ddgZ gd L igb dh ab fYge bfch id ag` dgc fi` gf i] ah Zh b dgZ f [ hb dh if de agY Yf df id fccf iD R TV

26 27
Ph “h af [ hb de
P h “h af [ hb de
f .5 . T E S SER A M IN IS P O RT
Df`c gf id Fh dL <id fgi 2 if b bgi c e [ ]g dgi f gi 0 if b bgV
T [ ]eade <i/ i9 :SW Wi4` gf i] haiP h “h af ia gcf `c gf df i` e dde iU e a[ fid gi c fad ic M hid gX gd f ch ?Vi
C TN &TH I PJ
O fia gc M gh `df id gi P h “h af iR gb gI ]eadi] ah Zh d hicf i` h X hb dh id ec [ hb df Yge bh ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q i] hai f c[ hb e id gh c gi f b bgS
` h ce bd ei= fb de i] ah Zg` de if ci ` h X hb dh if adgc e ce i. V
Ei Ne] gf id hci d ec [ hb de id gi gd hb dgd L id hci a gc M gh d hb dh Sigb ic e a` e id gi Z f cgd gd L V
Ei 8gc M gf af Yge bhid gi f “h b `e id gi h b da f [ Qgi gi X hb gd e agi c e bif cch X fdh ich ic e ] gh id hg
d ec [ hb dgi d gi igd hb dgd L V
Ei Ph “h af [ hb de if ccf iD R Tid gi be id hX cgi h `h ac hb dgi cf ia h `] eb`f Q gcgd L iX hb gd e agf ch V
O TR TP Ti8 Ti, PTO T$ $@ iJ P PT6 TP !
P er le s p ecia lit à f u o ris tr a d a:
Ei >g` dh i] ae Zf ie [ ece Xfdh i4e Q QcgX fde agf icf i] ah `h b Yf id hci C h`] eb`f Q gch id gi > g` df ?V
E i >g` dh ie [ ece Xfdh ic e [ hiH f`’iN ae “i4e Q QcgX fde agf icf i] ah `h b Yf id hci C h`] eb`f Q gch
d gi > g` df ?V
E i >g` dh ie [ ece Xfdh ic e [ hi- fQ ‘iN ae “i4e Q QcgX fde agf icf i] ah `h b Yf id hci C h`] eb`f Q gch
d gi > g` df ?V
E i Jah fiH bd ae i; iD hdd ccgf dgi; i4 e Q QcgX fde agf ic f i] ah `h b Yf id hccF T` da dde ah 7P h cb gc e iI ]eadgZ e ?V
E i Jah fiP agf ci 4e Q QcgX fde agf icf i] ah `h b Yf id hccF T` da dde ah 7P h cb gc e iI ]eadgZ e ?V
E i Nae “e d ae [ gi e [ ece Xfdg g` df ?V
P er la s p ecia lit à v e lo cit à :
Ei Rgb g[ ede d ae [ gi 4e Q QcgX fde agf icf i] ah `h b Yf id hci C h`] eb`f Q gch id gi > g` df ?VI > HN TD TN &H
Ei i] ah Zg` de igci ] f“f X Xge id fiR h[ Qhaif iR gb g` ] eadSi` h b Yf ic e `dgi f X X g bdgZ gV
E i Aebi3 i] ah Zg` de ig c i] f“f X Xge id fiR gb gI ]eadif iP h “h af iI ]eadiZ g` df ic F f b fce Xgf id gi dgcgY Ye V
Ei Nece ae ic M hiM fb be ig ia h = g` gd gif b fX af Ugc gi] e“e be ia gc M gh d hah ic f iO gc hb Yf Sih UU h dd fb d e
cf iZ g` gd f i[ hd gc f i] haif ddgZ gd L i` ] eadgZ f if X ebg` dgc f i4Z h d gi J adVi . VB ?Vi A ebi` gi f ] ]cg c f icf
] ae chd af ib e a[ fdf if cc F J adVi9 V1 igb i= fb de Sif gi U gb gi d hci a gcf `c ge id hccf icg c h b Yf Sicf iP h “h af
R gb gI ]eadiZ gh b hih = g] faf df if ccf iR h[ QhaV
E i Nah d gd e id gi / GWSW Wi` ccF f c= g` de id hccf iP h “h af iR gb gI ]eadi ] haigi dgd e cf agi d gi & eQ Q’
N fad iB WBWVi
E i J`] hdd e if “gc af dgZ e <icf iR gb gI ]eadiX ed hid hcch i` dh “h ic e ] had ah iU e ab gd h id fccf iI ]eadV
f .6 S M S O BBLIG AT O RIO T E S SER A S P O RT E M IN IS P O RT
Per l’ a ttiv a zio ne d ella c o pertu ra a ssic u ra tiv a in a lle n am en to fu o ris tr a d a è
o bblig ato rio in via re l’ S M S a l n um ero f 6 6.6 16 44 21 , c o n il t e sto c o sì c o m posto :
no m e-c o gno m e-T -n u m ero T e sse ra S port o M in iS port
( il n um ero v a e d it a to s e n za : ” b” e “ S ” o “ K ”).
f .7 P A SSA G GIO T R A T IP O LO GIE D I T E S SER AbL IC EN ZA
D A M EM BER A S P O RT O M IN IS P O RT
Ofi] ae ch d af i] hai] f“f ah id fccf iP h “h af iR h[ Qhaif ccf iP h “h af iI ]ead7 R gb gI ]eadi] ah Zh d h<
f ? cf ia h `dgd Yge bhid hccf iP h “h af iR h[ Qhaif ci N e[ gd f de iC hX ge bfch )
Q ? gciZ h a` f [ hb de id hccf id gU U h ah b Yf id a f ig ciZ f ce ah id hcc h iP h “h ah i4 b e biZ f cg d ei] haiR gb gI ]ead?)
c ? cF gb Zge if ci N eViC hVid hgi d ec [ hb dgi ] haigci a gcf `c ge id hccf iP h “h af iI ]ead7 R gb gI ]ead)
d ? gci a gcf `c ge id hccf ib e Zf iP h “h af id fi] fadh id hci N e[ gd f de iC hX ge bfch V
J ccF f dde id hccf ia gc M gh `df id gi ] f“f X X ge igci R ede iN c Q i] + Si gb if cd h ab fdgZ f haih UU h dd fah igi ] f“f X Xgi i` e be i] ah Zg` dh id hi[ ed fcgd L <
G? Tci R ede iN c Q ic M hid hZh if c= g` df ah icf ib e Zf iP h “h af <i
; ce b`h X bfi fci Ne[ gd f de i ChX ge bfch i cf i R h[ Qhai i gci ce bda e Zf ce ah i f
af X Xg bX g[ hb de id hci c e `de id hccf iI ]eadV
B ? Tci R ede iN c Q ic M higb Zh chi3 iX gL igb i] e“h “e id hccf ib e Zf iP h “h af <i
; ce b`h X bfif ci N e[ gd f de iC hX ge bfch icf iP h “h af id fi` e `dgd ga h ih d igci Z f ce ah id hccf
P h “h af iagc e b`h X bfdf iZ gh b hic e [ ]hb `f de if de [ fdgc f[ hb dh ib hccf i` c M hd f
ce bdf Q gch id hci R ede iN c Q V
OfiP h “h af i8 gX gd f ch iZ gh b hiQ ce ccfdf if i` g` dh [ fih i] had hicf i` fih UU gc fcgf V
D A S P O RT A L IC EN ZA A G O NIS TIC A*
Tci ] f“f X Xge id fiP h “h af iI ]eadif iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi4b e biH ;- g h ?i] ah Zh d h haicf ia gc M gh `df id hci d ] cgc fde id hccf iP h “h af igb iU e a[ fde iN fad i3 ib hch“f age ic e b`h X bfah
f ci ] ae ] age iR ede iN c Q <
Ei Jde chadgU gc fYge bhic e bicf i[ edgZ f Yge bhid hccf ia gc M gh `df Si b [ hae id gi P h “h af ih id fdg
d hci P h “h af de )
Ei Ne] gf id hci ] fX f[ hb de id gi / GWSW Wi` ci c e bde ic e aah b dh id hci N e[ gd f de iC hX ge bfch V
Tci R ede iN c Q igb Zgf icf ia gc M gh `df id gi d ] cgc fde if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch ic M hi] ae ZZh d hif ccf
` df [ ]fih d if ci a gcf `c ge id hci d ] cgc fde id hccf iP h “h af Vi
f .9 T R ASFE R IM EN TI A D A LT R O M OTO C LU B
TiP h “h af dgi ] fadh cg] fb e if cch if ddgZ gd L id hcc f iD R Tif dda f Zh a` e igi R ede iN c Q id gi f ] ]fadh b hb Yf Vi
A ebi3 ic e b`h b dgd e idh “h af a` gi f i] g iR ede iN c Q ih Si b hci c e a` e id hccf i` df X ge bhi` ] eadgZ f S
] + ih “h ah if de agY Yf de i bgc f [ hb dh i b i` e ce id a f `Uh ag[ hb de if d if cd a e iR ede iN c Q ic e bicf
` h X hb dh i] ae chd af ah `gd hb dh V
Ei Tci R ede iN c Q igb e cd a f icf id ec [ hb df Yge bhigb ie agX gb fch if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch V
Ei Tcib e Ze iR ede iN c Q Sif ccF f dde id gif cchddf Yge bhid hciP h “h af de Sic e [ bgc fif ciN e[ gd f de
C hX ge bfch igci b e Ze ib [ hae id gi P h “h af id fif “h X bfah V
Ei Ofib e Zf iP h “h af if “h X bfdf iZ f i] fX fdf i] haigb dh ae Sif b cM hib hci c f `e id gi ] f“f X Xge
d fiP h “h af iR h[ Qhaif iI ]ead7 R gb gI ]eadV
Tci R ede iN c Q ic M hia gcf `c gf igci b ccf ie `df ib e bi] + ia g dgcgY Yf ah igc i b [ hae id hccf iP h “h af
agc e b`h X bfdf id fci P h “h af de Vi
> haig cid a f `Uh ag[ hb de if d if cd a e iR ede iN c Q id gi biO gc hb Ygf de Sic f ib e Zf iP h “h af iZ f i] fX fdf
] haigb dh ae i[ hb da h icf iO gc hb Yf i3 ia gcf `c gf df iX af d gd f [ hb dh Sia gc e b`h X bfb d eicf i] ah c hd hb dh
O gc hb Yf if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch idh aagd e agf c[ hb dh ic e [ ]hdh b dh ic M hi] ae ZZh d haL if ccf
` df [ ]fid hccf ib e Zf V
A V- Vi OJ i> C @ NH8 ,CJi8 Ti PC JIDH C TR HA P@ iJ 8 iJ OP C @ iR @P@ iN O, -i i8 J
,PTO T$ $J C HiJ A N&HiT A iN JI@ i8 Ti8 TR TI IT@ ATi8 JiI @ NT@ i8 HOiR @P@ iN O, -i> @ TN &
A @ Ai i> @ IIT- TO H iC HN H8 HC Hi8 JOiP H I IHC JR HA P@ iD H 8 HC JOH V

31
Ph “h af [ hb de &eQ Q ‘iN fad i
3 0
4. T E S SER A M EM BER M OTO C LU B I T A LIA – D IG IT A LE
Ph a[ gb g< iiG 7G G7B WG0i; i9 G7G W7B WBW
6f cgd gd L <id fccf id fdf ih ie af ia g] eadf dh i` ccf iP h “h af iU gb e if ci 9 G7G B7B WBWV
Tci P h “h af [ hb de iB WBWif ci R ede iN c Q iTd f cgf i3 iag` h aZ f de if gi [ fX Xge ah b bgi h ic e b`h b dh
cF f c= g` gY ge bhid hccf iP h “h af iR h[ QhaS ie sc lu siv a m en te i n f o rm ato D ig it a le hi` h ce bd e
ch i` h X hb dgi [ ed fcgd L <
J ?i ` ci ` gd e iUh d ha[ ede Vgd Si cF dh b dh ic e [ ]gcf ie b;cgb hicf ia gc M gh `df id gi P h “h af [ hb de if c
R ede iN c Q iTd f cgf ih d ih UU h dd figci ] fX f[ hb de id gi / 1WSW Wif i[ hYYe ida f b `f Yge bhic e b
cfadf id gi c ah d gd e )
– ?i gci ` g` dh [ fSif c= g` gd gi gi d fdgi d hci a gc M gh d hb dh ih d igci ] fX f[ hb de Sid a f `[ hddh if ccF gb d ga gY Ye
h [ fgci gb d gc fde ib hccf ia gc M gh `df i` gf icF h `gd e id hccf ida f b `f Yge bhic M hich ic ah d hb Ygf cgi d g
fcch“e if ccf i] gf ddf Ue a[ fiR 'D R TSid eZh i] edh ai` c fagc fah icf iP h “h af if “h X bfdf V
Il T e sse ra m en to c o n il M oto C lu b I t a lia in ib is c e:
Ei cf ic fb d gd fd af if ic fagc M hih ch ddgZ h iU h d haf cgi h 7e i` e cgf cg)
E i gci d ga gd de id gi Z e de ib hcch iJ “h [ Qch hih ch ddgZ h ib fYge bfcgi h ia h X ge bfcg)
E i gci ] f“f X Xge id a f ich iZ f agh id g] ece Xgh id gi P h “h af )
Ei gci c e b`h X g[ hb de id hccf iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc f)
Ei gci d a f `Uh ag[ hb de if d if cd a e iR ede iN c Q V
5. H O BBY C AR D I T A LIA
O fi& eQ Q'iN fad iTd f cgf i3 i bfic fad iagcf `c gf df iX af d gd f [ hb dh if gi [ gb e agi d gi G :if b bgS i b e b
Ph “h af dgi f ccf iD R TSi f ci Ugb hid gi ] fadh cg] fah ih `c c `gZ f [ hb dh if gi N ea` gi & eQ Q'iI ]eadi ] ha
cF f ZZgf [ hb de if cch iZ f agh id g` c g] cgb hi[ ede cgc cg` dgc M hVi
T i c e a` gi & eQ Q'iI ]eadi ` e be ih Zh b dgi f ic faf ddh ah ic d gc e if [ fde agf ch if gi = fcgi ] e“e be
] fadh cg] fah ah `gd hb dh id hci R VN Vi ] ah “e igc i = fch
d h`gd haf id h “h af a` gi 4b e bi3 i] e“gQ gch igci ] f“f X Xge if ccf iP h “h af iR h[ QhaiR VN ViTd f cgf ?)
E Tci > ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q ic e b`h X bfif ci N eVC hVi cf i& eQ Q’iN fad ih d if c = g` df if c
N e[ gd f de iC hX ge bfch Si` h ib e bib hi3 iX gL igb i] e“h “e Sicf iP h “h af iD R TSi ` Ua hb d eid g
bic ah d gd e id gi / GWSW W)
E Tci R ede iN c Q i] ah `h b df if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch icf id ec [ hb df Yge bhib hc h“f agf i] ha
gci a gcf `c ge id hccf iP h “h af )
E Tci N e[ gd f de iC hX ge bfch i] ae ch d hif ccF gb `h ag[ hb de ih d if ccf i` df [ ]fid hccf iP h “h af V
M ODULIS TIC A
1) M odulo T e sse ra M em ber
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to bm od ulo -m em ber- 2 0 20 b
2) Modulo T e sse ra S port
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to bm od ulo -te sse ra -s p o rt- 2 0 20 b
2) Modulo T e sse ra M in iS port
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to bm od ulo -te sse ra -m in is p ort- 2 0 20 b
f) M odulo a sse n so g en it o ri p er T e ss e ra S po rt
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to ba sse n so -g en it o ri- p er- te sse ra -s p ort- 2 020b

Ogc h b Yh

AeZgd L ih iTb Ue ic M gf Zh
N O VIT À E I N FO C HIA VE L IC EN ZE
Ei6 gh b higb da e d eddf icf iO gc hb Yf iH ;- T# H
Ei6 gh b higb da e d eddf icf iO gc hb Yf iD e ag` da f d fi@ bhiH Zh b dSi] ah Zh d hb d eicf i] e“gQ gcgd L id gi a gcf `c ge id ga h dde id fi] fadh id hci R VN Vid hccf iO gc hb Yf i8 gX gd f ch i] haigi ] ae ] agi d h “h af dgi [ fX Xge ah b b g
Ei OfiO gc hb Yf iR gb g’ e bX iZ gh b hi` d dgZ g` f igb iB id g] ece Xgh igb if cce ad eic e bich id gZ h a` h iZ g` gd h i[ hd gc M hih i> ah R ede 9?ih iR gb g@ UU a e fd i4] haiR gb gc ae “SiR gb gh b d ae ih iR gb gd a gf c? V
E i 6h b X ebe i] ah Zg` dgib e Zgi c agd h agi ] haic e b`h X ga h icf iO gc hb Yf iD e ag` da f d fiJ [ fde agf ch
O TN HA $HiTA PH C A J$T@ AJOT
Ei@ QQcgX eid gi ] ah `h b df ah igci N hadgU gc fde iJ O> & Ji] haia gc M gh d hah icf icgc hb Yf igb dh ab fYge bfch Si` gf iD TR ic M hiD TR iH ae ] hVi
3 5
3 4

37
6. L IC EN ZE A G O NIS TIC HE P IL O TI
6.1. O fiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi3 ig cia h = g` gd e if [ [gb g` da f dgZ e ic M hic e b`h b dh if giP h “h af dgid g
] ah b d hah i] fadh if i[ fb gU h `df Yge bgS i gb if cce ad eic e bi= fb de i] ah Zg` de id fcch iA ea[ hid g
I ]hcgf cgd L i` ] eadgZ f ih id fgi C hX ecf [ hb dgi > fadgc e cf agS i c M hi` f b cg` c e be igi c agd h agi h d igi cg[ gd g
d gi dgcgY Ye id hcch iZ f agh iO gc hb Yh V
6.2 . J gi Z gb cgd e agi d hgi N f[ ]ge bfdgi R ebd gf cgi Z gh b hia gcf `c gf df iX af d gd f [ hb dh icf iP h “h af
D hd haf ch ih icf iO gc hb Yf i] hai bi] hage d eid gi 5 if b bgS i f id hce aah ah id fi= hcce i` cch“gZ e
f ccf ic e b= g` df id hci dgd e ce Vi P f cgi Uf cgcgd f Yge bgi Z h b X ebe ic e bch“h if b cM hif gi N f[ ]ge bg
H ae ] hgS i f gi c e [ ]ebhb dgi ch i` = fd ah ic f[ ]ge bgi h ae ] hgi h i[ ebd gf cgi h d if gi N f[ ]ge bg
Td f cgf b gS i cg[ gd f df [ hb dh if ccF f b be i` cch“gZ e id fccf ic e b= g` df id hci dgd e ce Vi A ebiZ gh b h
ce bch“f iP h “h af ih iO gc hb Yf iX af d gd f if gi Z gb cgd e agi d gi c e ] ]hSi d a e Uh gi e ic f[ ]ge bfdgi c M h
be bif Q Qgf b e iZ f cgd gd L if gi U gb gi d hccF f “h X bfYge bhid hgi Z e dgi ] c ag[ gV i
P f cgi U f cgcgd f Yge bgi Z h b X ebe ic e bch“h i` e cf [ hb dh i` h igci ] gce df ih af ia h X ecf a[ hb dh id gd e cf ah
d gi O gc hb Yf iD R Tib hccF f b be id gi c e b`h X g[ hb de id hci d gd e ce id gi c f[ ]ge bhVi
6 .f T E R M IN I D I R IL A SC IO
G ib e Zh [ Qah iB WG0i; i9 Gie dde Q ah iB WBWV
O fiO gc hb Yf i] + ih “h ah ia gcf `c gf df if gi P h “h af dgi R h[ Qhaih iR gb gI ]eadi4 f d ih `c c `ge bhid hg
dgd e cf agi d gi P h “h af iR h[ Qhai` e dde `c agd df ic e bigci R ede iN c Q iTd f cgf ?i h d if gi ] e“h “e agi d g
Ph “h af iI ]eadi` h X hb d ei] hai= h`dF cd g[ gi ch i] ae chd ah igb d gc fdh if ccF J adVi9 V1 V
O fiO gc hb Yf iA @ Ai] + ih “h ah ia gcf `c gf df if ic e ce ae ic M h<
E `gf b e igb fd h[ ]gh b dgi c e bigci ] fX f[ hb de id gi ` f b Yge bgi ] hc bgf agh )
E `gf b e ic e c] gd gi d fi] ae ZZh d g[ hb dgi d g` c g] cgb fagi c M higb gQ g` c fb e ice i` Ze cX g[ hb de id g
fddgZ gd L i` ] eadgZ f )
E `gf b e if UU h ddgi d fid hdh a[ gb fdh id g` f Q gcgd L i4Z h d gi J adVi. V5 ?V
O fiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fiZ gh b hia gcf `c gf df Si ` ia gc M gh `df id hci R ede iN c Q Si d fci N e[ gd f de
C hX ge bfch id h aagd e agf c[ hb dh ic e [ ]hdh b dh V
O fiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fia gc M gh `df i] haiP h “h af dgiD R Tic e bic gd df d gb fb Yf ih `dh af Sif b cM hi` h
ah `gd hb dgi ` ci d h aagd e age igd f cgf b e SiZ gh b hia gcf `c gf df id fccf iD R TSic M hi[ fb dgh b hicf i] ah ae XfdgZ f
f b cM hi` ci a gcf `c ge id hcch iO gc hb Yh iTb dh ab fYge bfcgV i
O gc hb YhO gc h b Yh
3 6
6.4 . V A LID IT À
OfiO gc hb Yf iM fiX hb haf c[ hb dh iZ f cgd gd L id fccf id fdf ih ie af id gi a gcf `c ge iU gb e if ci 9 Gid gc h [ Qah
B WBWViO hiO gc hb Yh ia gcf `c gf dh ib hgi [ h`gi d gi b e Zh [ Qah ih id gc h [ Qah iB W G0 if Zaf b be iZ f cgd gd L
g[ [hd gf df i` e cf [ hb dh ib hci c f`e igb ic gi gci cgc hb Ygf b d ei` gf id h “h af de if d i biR ede iN c Q
agf UU gcgf de i] haigci B WBWV
O hiO gc hb Yh ia gcf `c gf dh ib hgi [ h`gi d gi b e Zh [ Qah ih id gc h[ Qah iB WG0if Zaf b be iZ f cgd gd L id fc
G iX hb bfge iB WBWib hci c f`e igb ic gi gci O gc hb Ygf de i` gf idh “h af de if d i biR ede iN c Q id g
be Zf iJ UU gcgf Yge bhV
O hiO gc hb Yh iagcf `c gf dh ib hgi [ h`gi d gi b e Zh [ Qah ih id gc h [ Qah iB WG0 if Zaf b be iZ f cgd gd L
g[ [hd gf df ib hci c f`e igb ic gi gci dgd e cf ah id gi O gc hb Yf iB WG0 ia gc M gh d fi bfiO gc hb Yf id gZ h a` f
c e [ hidg] ece X gf ih d if ic e bd gY ge bhigb `gb d fcfQ gc h ic M higci R ede iN c Q id gi f ] ]fadh b hb Yf
f Q Qgf iX gL ih `] ch df de ich i] ae ch d ah id gi C gf UU gcgf Yge bhV
Tci ] hage d eid gi Z f cgd gd L id hccf iO gc h b Yf i3 ia g] eadf de i` ccf ic fad i` dh “f V
J digb dh X af Yge bhid gi = fb de i` e ] af ih `] e`de Si` gi c e [ b gc fic M hicf iZ f cgd gd L id hccf iO gc hb Yf S
fb cM hi] haiX cgi f `] hddgi d gi b fd af if “gc af dgZ f Si3 i` h [ ]ah ih ic e [ b= hi` Q ead gb fdf if ccf
d fdf id gi ` c fd hb Yf id hci c hadgU gc fde id gi gd ebhgd L if X ebg` dgc fV
6.5 S O SP EN SIO NE D ELLE L IC EN ZE
OfiD R TSi d F UU gc ge ie i` ig` df b Yf id hccf iN e[ [g` `ge bhiR hd gc fiD hd haf ch Si ` gi ag` h aZ f igc
d ga gd de id gi ` e `] hb d hah icf iO gc hb Yf igb iZ gf ic f dh cf dgZ f Sib hgi ` h X hb dgi c f`g<
E Ne[ bgc fYge bhid fi] fadh id hX cgi @ aX fb gi c e [ ]hdh b dgi d gi ` e `] hb d hah icF gd ebhgd L ia gcf `c gf df )
E Jc= g` gY ge bhid gif dd gic e [ ]ae Zf b dgic f ib e bia h X ecf agd L id hccf id ec [ hb df Yge bhi] ah `h b df df )
E Tb Ue ad bge igb Zf cgd fb dh iUgb e if ci ah c ] hae id hcc e i` df de id gi ` f c dh Si c hadgU gc f de id fcc f
N e[ [g` `ge bhiR hd gc fV
O fi` e `] hb `ge bhic e [ ]eadf igci d hcfd g[ hb de id hccf ic e ] had af if “gc af dgZ f V
Ofi` e `] hb `ge bhid hcfd hif ciZ h b ga i[ hb e id hcch ic e bd gY ge bgS i] ah Zgf ib e dgU gc fi UU gc gf ch id hcc f iD R TV i
6 .6 M ODULIS TIC A
Ofi[ ed cg` dgc fi3 ia h ] hagQ gch i` ci ` gd e iU h d haf ch i% %%VU h d ha[ ede Vgd
T i R ede iN c Q Si bfiZ e cd f iagf UU gcgf dgi f ccf iD hd haf Yge bhSi ] e“e be i` df [ ]fah id fci ` g` dh [ f
gb Ue a[ fdgZ e iU h d haf ch Si d a f [ gd h icf i] ae ] agf i dh b Yf ih i] f“% ead Si gi [ ed cgi d gi a gb be Ze iO gc hb Yf
B WBWid hgi ] ae ] agi P h “h af dgS i X gL i] ah ce [ ]gcf dgi c e bigi d fdgi f b fX af Ugc gi d hci a gc M gh d hb dh V

39
Ogc hb YhO gc h b Yh
P f ch i] agb cg] ge iM fic faf ddh ah iX hb haf ch ih ib e bi] + ih “h ah if ] ] cgc fde if cc h iO gc h b Yh
D e ag` da f d fi@ bhiH Zh b dia gcf `c gf dh id ga h ddf [ hb dh id fci R ede iN c Q V
6.8 M ODALIT À D I P A G AM EN TO
E Tci ] fX f[ hb de id hcch iO gc hb Yh iJ Xebg` dgc M hid hZh ih “h ah ih UU h dd fde i` ci c e bde
c e aah b dh iQ fb cfage id hci c e [ ]hdh b dh iN e[ gd f de iC hX ge bfch ib hcch i[ ed fcgd L igb d gc f dh
f ci ` cch“gZ e iJ adViG BV
E Ti Z h a` f [ hb dgi ah cf dgZ gi f cch iO gc h b Yh iJ Xe bg` dgc M hi] hai] gce dgi ` da f b gh agi h i] haigci a gcf `c ge id g
Ogc hb Yh iTb dh ab fYge bfcgi d hZe be ih “h ah ih UU h dd fdgi d fi] fadh id hci R ede iN c Q ia gc M gh d hb dh
f ci ` h X hb dh iT- JA <iTP 51, WGWW:W99W0WWWWWWWGWGWBV
6 .9 S ER VIZ I A G GIU NTIV I
i] e“gQ gch ia gc M gh d hah i` ccf iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc figi ` h X hb dgi ` h aZ gY gi f X X g bdgZ g + i h“h ah i agc M gh `de i `gf i ce bdh `d fc[ hb dh i cM hi ` cc h“gZ f [ hb dh
f ccF h [ g` `ge bhid hccf iO gc hb Yf V
E ste n sio ne V elo cit à bE ste n sio ne F uo ris tr a d a: € 4 0,0 0 d fiZ h a` f ah if ci N eVC hVi e if cc f
D R Ti fi `h ce bd fi dhccf i `h d hi ]ah ] e`df i fci agc f `c ge Vi >+ i h“h ah i agc M gh `df i `gf
c e bdh `d fc[ hb dh ic M hi` cch “gZ f [ hb dh if ccF h [ g` `ge bhid hccf iO gc hb Yf Vi
P etto ra le : d fia gc M gh d hah if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch V
A hci c f `e id gi I haZ gY gi J XX g bdgZ gi a gc M gh `dgi d e] eigci a gcf `c ge id hccf iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fSi 3
b hch“f agf icf ia g` df [ ]fid hccf iN fad Vi
3 b
6.7 D O CUM EN TI N EC ES SA R I
>haie ddh b hah i bfiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi3 ib hch“f agf icf i` h X hb dh id ec [ hb df Yge bhhai gi [ gb e agi d gc M gf af Yge bhid gi f “h b `e iO gc hb Yf iB WBWi4 dgcgY Yf ah icf i[ ed cg` dgc f
] ah ] e`df ?Si ` e dde `c agd df id fih b da f [ Qgi gi X hb gd e agS i c e bif cch X fdh ich ic e ] gh iU a e bdh 7ah da e
d hgi d ec [ hb dgi d gi gd hb dgd L id gi = h`dF cd g[ gS igb ic e a` e id gi Z f cgd gd L V
E >haigi [ gb e agi ` gi a gc M gh d higci ] ah Zh b dgZ e id h “h af [ hb de if ccf iD R Ti d gi be id hX cgi h `h ac hb dgi cf
a h `] eb`f Q gcgd L iX hb gd e agf ch ViA hcic f`e ig b ic gig ciX hb gd e ah ig b i] e“h “e id giP h “h af iD hd haf ch S
b hci c e a` e id hci B WBWSi ] had ficf i] edh `dL ie i` gf ic e c] gd e id fi bi] ae ZZh d g[ hb de id g` c g] cgb fah
c M hic e [ ]eadgi gi d ga gd dgi ch X fdgi f ci dh “h af [ hb de Si f UU gb cM i` gf iZ f cgd ficf iO gc hb Yf id hc
[ gb e ah b bhSi3 ie Q QcgX fde age igci d h “h af [ hb de if ccf iD hd haf Yge bhid hccF f cd a e iX hb gd e ah V
A ebiZ f if cch X fdf icf ic e ] gf id hci N hadgU gc fde id gi Td ebhgd L V
O fid ec [ hb df Yge bhi` e ] af ih ch b cfdf id hZh ih “h ah id a f `[ h“f id fci R ede iN c Q if ci N e[ gd f de
C hX ge bfch idh aagd e agf c[ hb dh ic e [ ]hdh b dh ie ] ]ah if ccf iD R Ti 4O gc hb Yh ia gcf `c gf dh if ic gd df d gb g
`da f b gh ag? ic e bi bfid hcch i` h X hb dgi [ ed fcgd L HN ?id hci R ede iN c Q SiU e ab gd e id fccf iD R TV
A hci c f`e igb ic gi cF gb Zge iZ h b X fih UU h dd fde igb iZ gf id gX gd f ch ie ] ]ah if i[ hYYe ih [ fgcS igci > ah `gd hb dh
d hci R ede i N c Q i i OhX fch i C f] ]ah `h b df b dh i dhci Ied fcgY ge i i 3i ah `] eb`f Q gch i dhccf
c e b`h aZ f Yge bhif X cgi f ddgi d hccf id ec [ hb df Yge bhigb ie agX gb fch i] haid gh cgi f b bgV
L a r ic h ie sta d i L ic en za d eve e sse re p re se n ta ta c o n c o ng ru o a n tic ip o, a lm en o 1 5
g io rn i p rim a d el r ila sc io .
I l m an cato r is p etto d ella t e m pis tic a m en zio nata p otr à c o m porta re l’ a p plic azio ne
d i u n d ir it to d ’u rg en za , s e co nd o q uan to s ta b ilit o d a c ia sc u n C om it a to R eg io nale .

40 41
7. T A B ELLA L IC EN ZE A G O NIS TIC HE F M I
VE LO CIT À
FU O RIS TR AD A
Ogc hb YhO gc hb Yh
V E LO CIT À
7.1 M IN IR O AD
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hX cgi . if b b gi d Fh dL V
6f cgd fi] hai] fadh cg] fah if i[ fb gU h `df Yge bgi d gi R gb g[ ede Si R gb g( >ih i> ah [ ede 9V
Ti] gce dgi gb i] e“h “e id hgi a h = g` gd gi f b fX af Ugc gi h ie Zh i] ah Zg` de id fcch iA ea[ hid gi I ]hc gf cgd L S
Zh b X ebe ih = g] faf dgi f ccf ic f dh X e agf i` ] hage ah Si` h b Yf ia gc M gh d hah i b F cd h age ah iO gc h b Yf Vi
Tb ic f`e ic e bda f age i3 i] e“gQ gch ih UU h dd fah igci ] f“f X Xge id fiO gc hb Yf iR gb gC efd if iO gc hb Yf
6 h ce cgd L Si ah `dgd hb d eicf iO gc hb Yf igb i] ae ] age i] e“h “e Si ] ah `h b df b d ei b fib e Zf
agc M gh `df ih iZ h a` f b d eicF gb dh X af Yge bhih ce be [ gc f i] ah Zg` df V
7.2 V E LO CIT À
> + ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G 5 if b b gi d Fh dL Vi
N eb`h b dh id gi ] fadh cg] fah if cch i` h X hb dgi f ddgZ gd L hai cf i ]fadh cg] fYge bhi dhgi ]gc e dgi gb i ]e“h “e i dgi Ogc h b Yf i 6h ce cgd L i fcc h i Zf agh
[ fb gU h `df Yge bgi ` gi a g[ fb d fif cch iA ea[ hiI ]eadgZ h ih d if gi C hX ecf [ hb dgi > fadgc e cf agV
T id gd e cf agid giO gc hb Yf i6 h ce cgd L i] e“e be i] f“f ah if ccf iO gc hb Yf i6 h ce cgd L iH cgd h Sia h `dgd hb d e
cf iO gc hb Yf igb ice ae i] e“h “e ih iZ h a` f b d eicf i` e cf igb dh X af Yge bhVi
7 .f V E LO CIT À E LIT E
> + ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi B B if b b gi d Fh dL Vi
N eb`h b dh id gi ] ah b d hah i] fadh if cch i[ fb gU h `df Yge bgi d gi Z h ce cgd L ic M hi` gi ` Ze cX ebe igb i] g` df
h 7e igb i` f cgd f ib hccF f [ Qgd e id hcch i[ ede i[ ed hab hV
D , @ CTI PC J8 JiJ R JP @ CTJ OH i /i1 :SW W iiiiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
D , @ CTI PC J8 Ji /iG :WSW W iiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
D , @ CTI PC J8 JiH OTP H i /i9 5WSW W iiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
D , @ CTI PC J8 Ji@ AHiH 6H A P /iB :SW W iiiiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
H I PH A IT@ AHi6 H O@ NTP ! i /i5 WSW Wi
( af d gd f i] haigi d gd e cf agi d gi O gc hb Yf iR gb g@ UU a e fd
A ebi] + ih “h ah ia gc M gh `df id fgi d gd e cf agi d gi O gc hb Yf iD e ag` da f d fi@ bhiH Zh b d
R TA T@ DDC @ J8 /i2 WSW W .;G 9if b bg
J IITI PH A PH iP C TJ O /i. WSW W iiiiiiiiiiiiiii G.;1 :if b bg
H ;- T# Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii /i5 WSW W iiiiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
R TA TC @ J8 /i2 WSW W .;G 9if b bg
6 H O@ NTP ! /iG :WSW W iiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
6 H O@ NTP ! iH OTP H /i9 0WSW W iiiiiiiiiiiii BB;1 :if b bg
6 H O@ NTP ! iH OTP H iD H R RTA TO H /iB GWSW W iiiiiiiiiiiii BB;1 :if b bg
6 H O@ NTP ! i@ AHiH 6H A P /i. WSW W iiiiiiiiiiiiiii G5;1 :if b bg
H I PH A IT@ AHiD , @ CTI PC J8 Ji /i5 WSW Wi
( af d gd f i] haigi d gd e cf agi d gi O gc hb Yf iR gb gC efd
A ebi] + ih “h ah ia gc M gh `df id fgi d gd e cf agi d gi O gc hb Yf i6 h ce cgd L i@ bhiH Zh b d

43
7.4 V E LO CIT À O NE E VE N T
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G 5if b bgi d Fh dL ih i] hai bi[ f“g[ eid g
d hiZ e cd h ib hci c e a` e id hccf i` df X ge bhi` ] eadgZ f Si d e] eich i= fcgi ` f aL ie Q QcgX fde age
] f“f ah if ccf iO gc hb Yf i6 h ce cgd L iH cgd h Si ` Ua hb d eid gi bic ah d gd e ic e aag` ] ebd hb dh
f ccF g[ ]eade iZ h a` f de i] haich iO gc hb Yh i@ bhiH Zh b dic e b`h X gd h + ih “h ah iagcf `c gf df if gi dgd e cf agi d gi P h “h af iR h[ Qhai e iI ]eadi c M hib e bi` gf b e igb
] e“h “e id gi bfi= fc` gf `gi O gc hb Yf iD R Ti B WBWVi P af ddf b d e`gi d gi O gc hb Yf iZ f cgd f
bgc f[ hb dh Si f b cM hi` ci ] gf b e if “gc af dgZ e Si ] hai cf i[ fb gU h `df Yge bhi] hai cf i= fch
Z gh b hia gcf `c gf df Sib e biZ gh b hif ] ]cgc fde igci c ah d gd e i] haigci ] f“f X Xge id fiI ]eadif iO gc hb Yf S
gb i= fb de igci P h “h af de ia g[ fb hid gd e cf ah id hccf iP h “h af iI ]eadigb i` e i] e“h “e Vi
N eb`h b dh id gi ] ah b d hah i] fadh i bgc f[ hb dh if id hdh a[ gb fdh i[ fb gU h `df Yge bgi gb d gc fdh
d fci N e[ gd f de id gi ` ] hc gf cgd L i6 h ce cgd L ih iR ede iH ]ecfib hgi a g` ] hddgZ gi C hX ecf [ hb dgi d g
`] hcgf cgd L i` ] eadgZ f Si ] ha[ hddh b d eicF f c= g` gY ge bhid hgi a h cf dgZ gi ] bdh X Xgi d gi X faf i` e ce
] haicf i[ fb gU h `df Yge bhif ccf i= fch i` gi 3 i] ah `e i] fadh ih ib e bi] haigci P ae Uh e 7N f[ ]ge bfde Vi
7 .5 E S TE N SIO NE F U O RIS TR AD A
Tid gd e cf agi d gi O gc hb Yf iR gb gC efd Si6 h ce cgd L ie i6 h ce cgd L iH cgd h i] e“e be ia gc M gh d hah icF H `dh b `ge bh
D e ag` da f d fif b cM hic e bdh `d fc[ hb dh if ci a gcf `c ge id hccf iO gc hb Yf Vi ie Q QcgX fde age i4 ` gi ] ah cg` f
gb id f ci ` h b `e icf i] gh b fia h `] eb`f Q gcgd L id hci a gc M gh d hb dh ih id hci > ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q ?
cM higci ] gce df i` e `dh b X fif b cM hiX cgi f cchadf [ hb dgi [ hd gc gi ` ] ]ch dgZ gi ] ah Zg` dgi ] haicf iZ g` gd f
[ hd gc e ;f X ebg` dgc fid gi d g] ei- i] haigci D e ag` da f d fVi
T i ] e“h “e agi d gi O gc hb Yf ic e biH `dh b `ge bhiD e ag` da f d fi] e“e be i] fadh cg] fah if id ddh
ch i[ fb gU h `df Yge bgS i ` gf ib fYge bfcgi c M hidh aagd e agf cgS i c M hiagh b da f b e ib hcch i` ] hcgf cgd L
d hccF @ UU ; C efd V
FU O RIS TR AD A
7.6 M IN IO FFR O AD
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hX cgi . if b b gi d Fh dL V
6f cgd fi] hai] fadh cg] fah if i[ fb gU h `df Yge bgi d gi R gb gc ae “SiR gb gh b d ae ih iR gb gd a gf cV
T i] gce dgi gb i] e“h “e id hgi a h = g` gd gi f b fX af Ugc gi h ie Zh i] ah Zg` de id fcch iA ea[ hid gi I ]hc gf cgd L S
Zh b X ebe ih = g] faf dgi f ccf ic f dh X e agf i` ] hage ah Si` h b Yf ia gc M gh d hah i b F cd h age ah iO gc h b Yf Vi
T b ic f`e ic e bda f age i3 i] e“gQ gch ih UU h dd fah igc i ] f“f X Xge id fiO gc hb Yf iR gb g@ UU a e fd if
O gc hb Yf iD e ag` da f d fSi a h `dgd hb d eicf iO gc h b Yf igb i] ae ] age i] e“h “e Si ] ah `h b df b d ei b f
be Zf ia gc M gh `df ih iZ h a` f b d eicF gb dh X af Yge bhih ce be [ gc fi] ah Zg` df V
7.7 F U O RIS TR AD A
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G 5 if b b gi d Fh dL Vi
6 f cgd fi] hai] fadh cg] fah if id ddf icF f ddgZ gd L ie UU a e fd i` gf id h aa gd e agf ch ic M hib fYge bfch Si f ci d gi cL
d hccf i` ] hcgf cgd L ic M higci ] gce df i3 idh b de if d igb d gc fah Si f gi Ugb gi ` df dg` dgc gS i f ccF f dd e id hccf
a gc M gh `df id gi O gc hb Yf Vi
N eb`h b dh if cd a h `i f gi [ fX Xge ah b bgi d gi ` Ze cX hah igci ` h aZ gY ge id gi J “g` dh b dh iP agf ci b hcch
[ fb gU h `df Yge bgi d h aagd e agf cgi h ib fYge bfcgV
7 .8 F U O RIS TR AD A A M AT O RIA LE
> + ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if cic e [ ]g[ hb de id hgiG 5if b bgid Fh dL ih d i bgc f[ hb dh if ic e ce ae ic M h + ih “h ah iagcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G 5if b bgi d Fh dL ih d i bgc f[ hb dh i`
f “h X bfYge bhid fi] fadh id hgi N e[ gd f dgi d gi I ]hcgf cgd L iI ]eadgZ f i` ccf iQ f`h id hcch iA ea[ h
I]eadgZ h Sic M hi` df Q gcg` c e be ib hgia g` ] hdd gZ giC hX ecf [ hb dgig ic agd h agid gif dda gQ Yge bhid hcid gd e ce
d gi [ hagd e iH cgd h Vi h`dF cd g[ ei3 iZ f cgd eib hccf id g` c g] cgb fi] haicf i= fch iZ gh b hic e bUh agd e Si` h
b e bid gZ h a` f [ hb dh i` df Q gcgd e id fcch ib e a[ hid gi ` ] hcgf cgd L Vi 6 f cgd fi] hai] fadh cg] fah if id ddf
cF f ddgZ gd L ie UU a e fd i` gf id h aagd e agf ch ic M hib fYge bfch ViO hib e a[ hi` ] eadgZ h ia h X ge bfcgi a h X ecf b e
cF f [ [g` `ge bhid hgi ] gce dgi H cgd h if cch iX fah id h aagd e agf cgV i N eb`h b dh if cd a h `i f gi [ fX Xge ah b bgi d g
`Ze cX hah igci ` h aZ gY ge id gi J “g` dh b dh iP agf ci b hcch i[ fb gU h `df Yge bgi d h aagd e agf cgi h ib fYge bfcgV
7 .1 0 F U O RIS TR AD A O NE E VE N T
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G 5if b bgi d Fh dL ih i] g iZ e cd h ib hci c e a` e
d hccf i` df X ge bhi` ] eadgZ f Vi
6 gh b hia gcf `c gf df i bgc f[ hb dh ig b iU e a[ fde id gX gd f ch if ic e ce ae ic M h ha[ hddh i` e cf [ hb dh id gi UgX af ah ib hccf ic cf “gU gc fid gi X ge ab fdf Si ` h b Yf icF f c= g` gY ge bhid g
]bdh X Xgi ] haicf ic cf “gU gc fiX hb haf ch Vi
> + ih “h ah iagcf `c gf df if gi dgd e cf agi d gi P h “h af iR h[ Qhai e iI ]eadi c M hib e bi` gf b e iX gL igb
] e“h “e id gi bfi= fc` gf `gi O gc hb Yf iD R TiB WBWVi
P af ddf b d e`gi d gi O gc hb Yf i@ bhiH Zh b di b e biZ gh b hif ] ]cgc fde igci c ah d gd e i] haigci ] f“f X Xge id f
I ]eadif iO gc hb Yf Sig b i= fb de ig ciP h “h af de ia g[ fb hid gd e cf ah id hccf iP h “h af iI ]eadig b i] e“h “e Vi
@ cd a h i fcch i b e a[ fcgi ] ae chd ah i ] ah Zg` dh i ] hai agc M gh d hah i cF h [ g` `ge bhi d hcch i O gc hb Yh
J Xebg` dgc M hi4gb Zge id hccf id ec [ hb df Yge bhif ci N e[ gd f de iC hX ge bfch igb iU e a[ fde ic fadf che
e id a f [ gd h ic f i] ae chd af id gia gc M gh `df id gX gd f ch ib e a[ fdf if ci` cch“gZ e if adVi1 VG 5?Sic f iO gc hb Yf
D e ag` da f d fi@ bhiH Zh b di] + ih “h ah ia gcf `c gf df id ga h ddf [ hb dh id fci R ede iN c Q if iU f Ze ah id hg
] ae ] agi d h “h af dgS id gi c gd df d gb fb Yf igd f cgf b fSif cch i` h X hb dgi c e bd gY ge bggce dgi [ fX Xge ah b bg)
E >fX f[ hb de ida f [ gd h ida f b `f Yge bhic e bic fadf id gi c ah d gd e ie d ih Zh b d fch i dgcgY Ye id gi b
cah d gd e if ] hade Sia g` cd f b dh id fccf i` c M hd fic e bdf Q gch id hci R ede iN c Q VA ebi3 i= gb d gi ] e“gQ gch icF h [ g` ` ge bhid ga h ddf id hcc f iO gc hb Yf id fi] fadh id hci R ede iN c Q ib hc
cf`e igb ic gi cf ia gc M gh `df if Zf b Yf df i` gf if iUf Ze ah id gi bi] gce df i[ gb e ah b bhih 7e ib hci c f`e igb
c gi Z h b X fi` c hcd e igci Q ebgU gc e ic e [ hi[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de V
TciR ede iN c Q Sib hccf i] ha` e bfid hci` e i> ah `gd hb dh i; iO hX fch iC f] ]ah `h b df b dh id hciI ed fcgY ge
; ii3 ia h `] eb`f Q gch if id ddgi X cgi h UU h ddgi d hccF e ] haf de i` Ze cd e ih d i3 i` e XXhdde if i] ae ZZh d g[ hb dgi h
` f b Yge bgi d g` c g] cgb fagi gb ic f`e id gi d ec [ hb df Yge bhib e bic e bUe a[ hih 7e igb ce [ ]ch df V
7 .1 1 E S TE N SIO NE V E LO CIT À
Tid gd e cf agid giO gc hb Yf iR gb g@ UU a e fd SiD e ag` da f d fSiD e ag` da f d fiJ [ fde agf ch ie iD e ag` da f d f
H cgd h i] e“e be ia gc M gh d hah icF H `dh b `ge bhi6 h ce cgd L if b cM hic e bdh `d fc[ hb dh if ci a gcf `c ge
d hccf iO gc hb Yf Vi ie Q QcgX fde age i4` gi ] ah cg` f igb idf ci ` h b `e icf i] gh b fiah `] eb`f Q gcgd L id hc
agc M gh d hb dh ih id hci > ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q ?i c M higci ] gce df i` e `dh b X fif b cM hiX cg
f cchadf [ hb dgi [ hd gc gi ` ] ]ch dgZ gi ] ah Zg` dgi ] haicf iZ g` gd f i[ hd gc e ;f X ebg` dgc fid gi dg] eiJ
] hai cf i6 h ce cgd L V Ti ] e“h “e agi d gi O gc hb Yf ic e biH `dh b `ge bhi6 h ce cgd L Si f gi Ugb gi d hcc f
] fadh cg] fYge bhif X cgi h Zh b dgS i` e be ih = g] faf dgi f gi ] e“h “e agi d gi O gc hb Yf i6 h ce cgd L Sib e bif g
dgd e cf agi d gi O gc h b Yf i6 h ce cgd L iH cgd h ViD ha[ eia h `df b d ei= fb de i` e ] af ih `] e`de Si` gi a f [ [ hb df
c M hi` e be ich iA ea[ hiI ]eadgZ h id gi ` ] hcgf cgd L ih d igi C hX ecf [ hb dgi > fadgc e cf agi f i` f b cga h ig
c agd h agi h d igi cg[ gd gi d gi dgcgY Ye id hccf iO gc hb Yf iD e ag` da f d fic e biH `dh b `ge bhi6 h ce cgd L V
7.1 2 A SSIS TE N TE T R IA L
>+ ih “ h ah ia gcf `c gf df i` e ce if ci c e [ ]g[ hb de id hgi G .if b bgi d gi h dL Vi I haZ h i bgc f[ hb dh i] ha
`Ze cX hah igci ` h aZ gY ge id gi f “g` dh b dh ida gf ci b hcch iX fah idh aagd e agf cgi h ib fYge bfcgV i i` UU gc gh b dh igc
c hadgU gc fde i[ hd gc e id gi gd ebhgd L i] haif ddgZ gd L i` ] eadgZ f iA @ Aif X ebg` dgc figb ic e a` e id gi Z f cgd gd L V
O fiP h “h af iI ]eadiA @ Ai3 iZ f cgd fi] hai` Ze cX hah igci ` h aZ gY ge id gi J “ g` dh b dh iP agf cV
7 .1 f E -B IK E
>+ ih “h ah ia gcf `c gf df if giP h “h af dgiR h[ Qhai` e ce if cic e [ ]g[ hb de id hgiG 5 if b b gS i` h b Yf if cc bf
] ah cc `ge bhich X fdf if cch iO gc hb Yh ic e b`h X gd h i] ah c hd hb dh [ hb dh V
N eb`h b dh id gi ] fadh cg] fah i` e cf [ hb dh if cch if ddgZ gd L i` Ze cd h ic e bicF f `gcg e id gi H ;- g h Siigb iX faf
] haid ddh ich id g` c g] cgb hih d igb if cch b f[ hb de ih `c c `gZ f [ hb dh igb ig[ ]gf b dgi e [ ece XfdgV
4 4

47
N hadgU gc fYge bhi[ hd gc f
O fia gc M gh `df id gi O gc hb Yf id hZh ih “h ah igb Zgf df if ccf iD R Ti e igb ie agX gb fch ie id a f [ gd h icf i> HN
f“h X bfdf id fccf iD R Ti f ci R ede iN c Q Vi O fia gc M gh `df ib e bi] + ih “h ah ida f `[ h“f igb iZ gf
d gX gd f ch )i cf icgc hb Yf i] eda L ic e [ b= hih “h ah id gX gd f cgY Yf df id fci ] gce df ida f [ gd h iR ‘D R T
bfiZ e cd f iagcf `c gf df Vi Tci N hadgU gc f de id gi Td ebhgd L iI ]eadgZ f iJ Xebg` dgc fid hZh ih “h ah
a gcf `c gf de id fi bfi` da dd af igd f cg f b fVi A ebi] e“e be iagd h b ha` gi Z f cg d hic hadgU gc f Yge bg
[ hd gc M hih `h X gd h if ccF h `dh ae V
7.1 6 L IC EN ZE P IL O TI S TR AN IE R I E X TR AC O M UNIT A R I
Ti c gd df d gb gi ` da f b gh agi h da f ce [ bgd f agS i ] ae ZZg` dgi d gi ] ha[ h“e id gi ` e XXge ab e igb ic e a` e id g
Zf cgd gd L Si ] e“e be idh “h af a` gi f d i biR ede iN c Q ih iagc M gh d hah icf iO gc hb Yf if cc f iD R TS
` h X hb d eice i` dh “e igd h ai] ah Zg` de i] haiX cgi ` da f b gh agi c e [ bgd f agi h d if cch X fb d eicf ic e ] gf
d hci ] ha[ h“ e id gi ` e XXge ab e Sic M hid hZh ic e ] aga h if c[ hb e id ddf icf i` df X ge bhi` ] eadgZ f iB WBWV
Ti c gd df d gb gi ` da f b gh agi h da f ce [ bgd f agS i A @ Ai] ae ZZg` dgi d gi ] ha[ h“e id gi ` e X Xge ab e Si A @ A
]e“e be id h “h af a` gi f d i biR ede iN c Q ih ia gc M gh d hah icf iO gc hb Yf if ccf iD R TSif i[ hb e ic M hicf
I ecgh dL i I ]eadgZ f i 4R ede iN c Q ?i be bi agc M gh d fi hd ie dd h b X fi d fccf i D hd haf Yge bhi cf
d gc M gf af Yge bhib e [ gb fdgZ f id Ff “h b `e if ccF f ddgZ gd L i` ] eadgZ f id gch ddf b dg` dgc f V
Tci I hdde ah iP h cb gc e iI ]eadgZ e id hccf iD R Ti ] ae ZZh d hif iZ f c df ah ih d ih Zh b d fc[ hb dh if
ah `] gb X hah Si f i` e igb `gb d fcfQ gch iX g d gY ge Si cf iagc M gh `df if Zf b Yf df id fci R ede iN c Q S
dh b hb d eigb ic e b`gd haf Yge bhigi ` h X hb dgi f `] hddg fc[ fah `id hccF J dch df )
9? Nf[ ]ge bfdgi A fYge bfcgi f gi = fcgi cF J dch df igb dh b d fi] fadh c g] fah ib hci B W BW V
I hb Yf igci Q hb h`df ah id hccf iD hd haf Yge bhib e bi3 i] e“gQ gch if ZZgf ah icf i] ae chd af i] haicf
a gc M gh `df id hci ] ha[ h“e id gi ` e XXge ab e if idgd e ce i` ] eadgZ e Si ` h b Yf icf i= fch ib e bi3 id g
ce b`h X hb Yf iU f ddgQ gch i] ae chd hah if ci P h “h af [ hb de ih d if ci O gc hb Ygf [ hb de id hci ] gce df V
8. C ER TIF IC AZIO NE M ED IC A
Te sse ra M em ber 2 020
> haigci a gcf `c ge id hccf iP h “h af iR h[ QhaiA @ Ai` “g` dh if cc bie Q QcgX eid gi c hadgU gc fYge bh
`f b gd f agf V
4 6
Ogc hb Yh
O hi[ fb gU h `df Yge bgi H ;- g h i` e be if ] hadh if gi dgd e cf agi d gi O gc hb Yf iH ;- g h Si J [ fde agf ch S
D e ag` da f d fSi H cgd h )i 6 h ce cgd L 76 h ce cgd L iH cgd h ic e bih `dh b `ge bhiU e ag` da f d fVi Ti dgd e cf agi d g
Ogc hb Yf iH ;- g h i] e“e be i] f“f ah if ccf iO gc hb Yf iD e ag` da f d fSia h `dgd hb d eicf iO gc hb Yf igb
ce ae i] e“h “e ih iZ h a` f b d eicf i` e cf igb dh X af Yge bhVi
7 .1 4 L IC EN ZA D IG IT A LE
OhiO gc hb Yh iJ Xebg` dgc M hSic e [ ]ah `f icf iO gc hb Yf iD e ag` da f d fi@ bhiH Zh b dih icf iO gc hb Yf iH ;- T# HS
]e“e be ih “h ah ia gc M gh `dh id fci R ede iN c Q if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch igb iU e a[ fde id gX gd f ch id a f [ gd h
cf i] ae ] agf i dh b Yf iUh d haf ch Si ` h X hb d eicf i] ae chd af id gi f c= g` de iag] eadf df ib hccF dh b Yf
` dh “f Vi Tci R ede iN c Q Si bfiZ e cd f ih `] ch df dh ich i] ae chd ah id gi gb `h ag[ hb de ih id gi ] fX f[ hb de S
] + igb Zgf ah if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch icf ia gc M gh `df id gi cgc hb Yf id gX gd f ch Vi Tci N e[ gd f de iC hX ge bfch S
h `f [ gb fdf icf id ec [ hb df Yge bhi] ae d eddf Si ] ae ZZh d haL if d if cchddf ah i cf icgc hb Yf Si f
ah `] gb X hacf ie ] ]ah if ia gc M gh d hah i[ ed gU gc M hSi c M higci R ede iN c Q id eZaL ih Zf d hah i] ag[ fid g
agb Zgf ah ic f ia gc M gh `df if ciN e[ gd f de iC hX ge bfch Sig ci= fch i` f aL ic M gf [ fde if iZ f c df ah ib e Zf [ hb dh
= fb de iagc hZ de Vi O fiO gc hb Yf iZ h aaL ic e bZf cgd fdf i` e ce ib hci [ e[ hb de igb ic gi gci N e[ gd f de
C hX ge bfch i] ae ZZh d haL if d if cchddf acf )i gci O gc hb Ygf de iagc hZh aL id fci ` g` dh [ figb Ue a[ fdgZ e
bFh [ fgci c e bigci d hddf X cge i] haif cchd hah if iR ‘D R Tih iZ g` fcgY Yf ah ih i` f cZ f ah icf i` fiO gc hb Yf igb
U e a[ fde i] dUViiO fia gc M gh `df ie bcgb hid hccf iO gc hb Yf ib e bi] + ih “h ah iU f ddf ib hci c f`e id gi ] f“f X Xge
d fiP h “h af iI ]eadSi ] haicf ic gi ] ae chd af i` gi a g[ fb d fif ccF f ] ]e`gd e iJ adVi 9 V2 ib igb i= fc` gf `g
c f`e i` gf i] ah Zg` de i bic f[ Qge id gi O gc hb Yf ViP ddh ich icgc hb Yh Sif b cM hi= hcch ia gc M gh `dh ih ia gcf `c gf dh
` e dde iU e a[ fid gi c fad Si] e“e be ih “h ah id gX gd f cgY Yf dh id fci ] gce df id a f [ gd h iR ‘D R TV
7 .1 5 L IC EN ZE P IL O TI S TR AN IE R I C O M UNIT A R I
Ti c gd df d gb gi ` da f b gh agi c e [ bgd f agS i ah `gd hb dgi e i[ hb e i` ci dh aagd e age igd f cgf b e Si ] e“e be
agc M gh d hah icf iO gc hb Yf iD R Ti ] ah Zge iP h “h af [ hb de i4P h “h af iR h[ Qhaie iR gb gI ]ead?i f d i b
R VN Vi gb iah X ecf ic e bicF J UU gcgf Yge bhi] haigci B WBWVi O hiO gc hb Yh id hgi ] gce dgi ` da f b gh agS i h cchYge b
Uf ddf i] haigi c gd df d gb gi ` f b [ fagb h`gi c M hi] e“e be ia gZ e cX ha` gi f ci N eVC hVi d gi ] hadgb hb Yf id hc
R VN VSiZ h b X ebe ia gcf `c gf dh i bgc f[ hb dh id fccf iD R TSif ccf i= fch igci R ede iN c Q id hZh igb e cd a f ah
cf ia gc M gh `df id gi O gc hb Yf Sif cce [ ]fX bfdf id fccf id ec [ hb df Yge bhi] ah Zg` df if ccF J adV2 V1 ViA eb
3i ]e“gQ gch i ]ah `h b df ah i cf i agc M gh `df i gb i Ue a[ fde i dgX gd f ch Vi J di gb dh X af Yge bhi dhccf
d ec [ hb df Yge bhi] ah Zg` df i] haig i] gce dgig d f cgf b gS i3 ib hch“f age if cch X fah ic f iC hch f`h ie i gd `
ce biZ f cgd gd L if b bfch Sia gcf `c gf df id fccf iD hd haf Yge bhid gi f ] ]fadh b hb Yf i] haic gd df d gb fb Yf Vi

4b 49
Ogc hb Yh
8 .1 I D O NEIT À S P O RTIV A N O N A G O NIS TIC A
Applic azio ne d i q uan to p re sc rit to n ella N ota in te g ra tiv a d el M in is te ro d ella S alu te d el
16 g iu g no 2 015, e sp lic ativ a d el D .M . d ella S alu te d el 8 .0 8.2 01b r e can te le “ L in ee G uid a
d i in d ir iz zo in m ate ria d i c ertif ic ati m ed ic i p er lÕ a ttiv it à s p ortiv a n o n a g onis tic a”.
T e sse ra M in iS port e S port 2 020
> haigci a gcf `c ge id hccf iP h “h af iR gb gI ]eadi h iI ]eadi 3 i` UU gc gh b dh igci N hadgU gc fde id gi Td ebhgd L
I ]eadgZ f iA @ AiJ Xebg` dgc fVi O fiZ f cgd gd L id hci N hadgU gc fde id gi Td ebhgd L i] haiJ ddgZ gd L iI ]eadgZ f
A @ AiJ Xebg` dgc fi3 if b bfch Vi A hci c f`e igb ic gi cf iZ f cgd gd L id hccf iZ g` gd f i[ hd gc fi` c fd fib hc
ce a` e id hccF f b be i` ] eadgZ e i3 ib hch“f agf i bfib e Zf ic hadgU gc fYge bhif ic e ] had af id hci B WBWS
gb if “h b Yf id hccf i= fch igci dh “h af [ hb de iI ]ead7 R gb gI ]eadi f “ [ haL icf iZ f ch b Yf id hc
dh “h af [ hb de iR h[ Qhaih ib e bi] ha[ hddh aL ice i` Ze cX g[ hb de id gi f cc bidg] eid gi f dd gZ gd L id g
fcch b f[ hb de ihi ce b`h X hb dh i ce ] had af i f“gc af dgZ f Vi Tci N hadgU gc fde id hZh i h“h ah
c e b`h aZ f de igb ie agX gb fch i] hai G Wif b bgi d fci > ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q Si gci = fch i3
ah `] eb`f Q gch ic gZ gc[ hb dh ih i] hb fc[ hb dh id gi= fb de id gc M gf af de ViA hcic f`e id gi] f“f X Xge if d
f cd a e iR ede iN c Q ib hci c e a` e id hccf i` df X ge bhSigci P h “h af de id hZh ic e b`h X bfah if ci > ah `gd hb dh
d hci b e Ze iR VN Vi bfic e ] gf ic e bUe a[ hif ccF e agX gb fch id hci N hadgU gc fde id gi T d ebhgd L ViT i` e XXhddg
] eadf de agi d gi bfi= fc` gf `gi d g` f Q gcgd L ib e bi] e“e be ia gc M gh d hah icf iP h “h af iR gb g` ] eadi e
I ]eadi[ fi bgc f[ hb dh icf iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi` h ce bd eich i[ ed fcgd L ia g] eadf dh if ccF J adV. V5 V
S tr u ttu re a u to riz za te a l r ila sc io :
E Rhd gc gi d gi [ hd gc gb fiX hb haf ch i4a h cf dgZ f [ hb dh if gi ] ae ] agi f “g` dgd g? )
E >hd gf da gi d gi cgQ haf i` c hcd f i4a h cf dgZ f [ hb dh if gi ] ae ] agi f “g` dgd g? )
E Rhd gc gi ` ] hcgf cg` dgi gb i[ hd gc gb fid hcce i` ] ead)
E Rhd gc gi d hccf iD hd haf Yge bhiR hd gc e iI ]eadgZ f iTd f cgf b fi; iD R ITV
N on s o no v a lid e c ertif ic azio ni r ila sc ia te a ll’ e ste ro .
E sa m i c lin ic i d a e ff e ttu ars i a i f in i d el r ila sc io d el c ertif ic ato :
E Jbf[ bh`gi c e [ ]ch df ih d iH `f [ hie Q gh ddgZ e ic e [ ]ah b `gZ e id gi [ g` af Yge bhid hccf
] ah “ge bhif adh age `f V
E Hch dda e cfad ge Xaf [ [fif ia g] e`e i4 Q f`f ch ?id hQ gd f [ hb dh ia h Uh adf de Sih UU h dd fde if c[ hb e
bfiZ e cd f ib hccf iZ gd f V
E Hch dda e cfad ge Xaf [ [fif ia g] e`e i4Q f`f ch ?i d hQ gd f [ hb dh iah Uh adf de ic e bi] hage d gc gd L
f b bfch i] haic e ce ae ic M hiM fb be i` ] haf de igi 2 Wif b bgi d gi h dL ih ic M hif “e cgf b e if cd a g
Uf dde agi d gi a g` c M ge ic fad ge Zf `c e cf ah VE Hch dda e cfad ge Xaf [ [fif ia g] e`e i4Q f`f ch ?i d hQ gd f [ hb dh iah Uh adf de ic e bi] hage d gc gd L
f b bfch i] hai c e ce ae ic M hSi f i] ah `c gb d hah id fcc F h dL Si f Q Qgf b e i] fde ce Xgh ic ae bgc M h
ce bccf [ fdh Sic e [ ]eadf b dgi b if [ hb df de ia g` c M ge ic fad ge Zf `c e cf ah V
E Tb e cd a h i gci [ hd gc e i chadgU gc f de ah Si dh b de i ce bde i dhcch i hZgd hb Yh i ccg b gc M hi h7e
d gf X be `dgc M hia gch Zf dh Si ` gi ] + if ZZf ch ah if b cM hid gi b fi] ae Zf id fi` Ue aY e i[ f“g[ fch
h id gi f cd a gi f cchadf [ hb dgi [ ga f dgi f X cgi ` ] hc gU gc gi ] ae Q ch [ gi d gi ` f c dh Vi A hgi c f `gi d Q Qgi gc
[ hd gc e ic hadgU gc fde ah i`gi f ZZf ch id hccf ic e b` ch b Yf id hci [ hd gc e i`] hcgf cg` df igb
[ hd gc gb fid hcce i` ] eadie Si` h ce bd eigci X g d gY ge ic cgb gc e Si d hcce i` ] hc gf cg` df id gi Q af b cf V
8.2 I D O NEIT À S P O RTIV A A G O NIS TIC A
Lic en za 2 020
> haigci a gcf `c ge id hcch iO gc h b Yh Sih c chYge biU f dd f i] haicf iO gc hb Yf iJ “g` dh b dh iP agf ci ] haicf i= fch
3 i` UU gc gh b dh igci N hadgU gc fde i] hai J ddgZ gd L iI ]eadgZ f iA @ AiJ Xebg` dgc fSi 3 ib hch “f age igc
N hadgU gc fde id gi Td ebhgd L iI ]eadgZ f iJ Xebg` dgc fVi ib hch“f age i= gb d gi ` e dde ] ea` gi f d
f] ]e`gd f iZ g` gd f i[ hd gc fid gi gd ebhgd L Si gb ia f ] ]eade if cce i` Ze cX g[ hb de id hccf i` ] hcgf cgd L
[ ede cgc cg` dgc fi] af dgc fdf i` h ce bd eicf id f Q hccf id gi ` h X gd e ia g] eadf df ih ic e [ higb d gc fde
d fci 8 VR ViG .VW BVG 0.Bi; iP dh cf i` f b gd f agf id hccF f ddgZ gd L i` ] eadgZ f Vi
O fiZ f cgd gd L id hci c hadgU gc fde id gi gd ebhgd L if ccf i] af dgc fi` ] eadgZ f Sia g] eadf df i` ci c hadgU gc fde i` dh “e S
3id gi 9 2:iX ge ab gS i ` f cZ e id gZ h a` f igb d gc fYge bhid hci [ hd gc e ic h adgU gc f de ah Vi iTci c hadgU gc f de id g
gd ebhgd L if ccf i] af dgc fi` ] eadgZ f id hZh ih “h ah i` ] hcgU gc e i] haigci R ede cgc cg` [ ei4 n o n p osso no
esse re r it e n uti v a lid i c ertif ic ati r ila sc ia ti p er a lt r i s p ort, a n ch e n el c a so d i t ip olo gia
d i v is it a a n alo ga)Vi A hci c f`e igb ic gi cf iZ f cg d gd L id hccf iZ g` gd f i[ hd gc f i` c fd fib hci c e a` e
d hccF f b be i` ] eadgZ e i3 ib hch“f agf i b fib e Zf ic h adgU gc fYge bhif ic e ] had af id hci B W BWVi
P T> @ O@ (TJ i6 TI TP H iR H8 TN &H
6TI TP J i8 TiP T> @ iJ @ i- <
Ogc hb Yf iR gb gC efd iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ogc hb Yf iR gb g@ UU a e fd
O gc hb Yf i6 h ce cgd L 76 h ce cgd L iH cgd h iiiiiiiiiiii Ogc h b Yf iD e ag` da f d f7D e ag` da f d fiH cgd h 7J [ fde agf ch
O gc hb Yf i6 h ce cgd L i@ bhiH Zh b diiiiiiiiiiiiiiii Ogc hb Yf iD e ag` da f d fi@ bhiH Zh b d
H `dh b `ge bhi6 h ce cgd L iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H`dh b `ge bhiD e ag` da f d f
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii H;- T# HN hadgU gc fYge bhi[ hd gc f

51
5 0
Ogc hb YhO gc hb Yh
O fi] ae chd af id fi` h X ga h igb ic f`e id gi ` c fd hb Yf id hci N hadgU gc fde id gi Td ebhgd L iJ Xebg` dgc f
b hci c e a` e id hccf i` df X ge bhSi f ci Ugb hid gi ] ae ae X fah icf iZ f cgd gd L id hccf iO gc hb Yf i4c M hi` c fd h
ce [ b= higci 9 Gid gc h[ Qah iB WBW?i3 icf i` h X hb dh ah `gd hb dh id hci R VN Vigci b e Ze ic hadgU gc fde )
E Tci > ah `gd hb dh id hci R VN Vi d hZh if X Xge ab fah icf id fdf id gi ` c fd hb Yf id hci c hadgU gc fde id g
gd ebhgd L i` ci ` g` dh [ figb Ue a[ fdgZ e iU h d haf ch id a f [ gd h if ] ]e`gd f i] ae chd af Vi
E Tci ] gce df Si da f [ gd h iR ‘D R TSi ] eda L iZ g` fcgY Yf ah ih i` f cZ f ah igb i] dUi cf iO gc hb Yf ic e b
cF f X Xge ab f[ hb de id hccf iZ g` gd f i[ hd gc fVi Tb if cd h ab fdgZ f igci R VN Vi ] eda L ic M gh d hah if c
N eVC hVic e [ ]hdh b hdh icf ia g` df [ ]fid hccf ic fad V
Tci N hadgU gc fde id hZh ih “ h ah ic e b`h aZ f de igb ie agX gb fch i] haiG Wif b bgi d fci > ah `gd hb dh iR VN VSi gc
= fch i3 iah `] eb`f Q gch ic gZ gc[ hb dh ih i] hb fc[ hb dh id gi = fb de id gc M gf af de if ccF f dde id hccf
a gc M gh `df Vi A hci c f`e id gi ] f“f X Xge if d if cd a e iR VN Vi gb ic e a` e id gi ` df X ge bhSi gci ] gce df id hZh
c e b`h X bfah if ci b e Ze iR VN Vi bfic e ] gf ic e bUe a[ hif ccF e agX gb fch id hci N hadgU gc fde id gi T d ebhgd L V
S tr u ttu re a u to riz za te a l r ila sc io :
E OhiI da dd ah iI fb gd f agh iA fYge bfcgi f de agY Yf dh )
E TiN hb da gi D R ITif de agY Yf dgi f ccf ic hadgU gc fYge bh)
E Rhd gc gi `] hcgf cg` dgi gb iR hd gc gb fid hcce i`] eadi g` c agd dgi b hccF J cQ eiah X ge bfch id hX cg
` ] hcgf cg` dgi f de agY Yf dgi f cce i` c e ] eih d ie ] haf b dgi ] ah “e i` da dd ah if de agY Yf dh )
E Nhb da gi d gi R hd gc gb fid hcce iI ]eadif de agY Yf dgi f ccf ic hadgU gc fYge bhid fccf iC hX ge bhVi
N on è p erta n to v a lid o a lc u n c ertif ic ato r ila sc ia to a ll’ e ste ro .
8.f T A B ELLA E S A M I C LIN IC I R IC HIE S TI
s u lla b ase d i q uan to p re vis to d al D .M . 1 8 f e b bra io 1 982
A g iu d iz io d el m ed ic o c ertif ic a to re , a l d i s o p ra d ei b 0 a n n i d i e tà o la d dove
e sis te sse ro fa tto ri d i r is c h io c ard io va sc o la re , s i r a cco m an d a lÕ e se cu zio ne d i te st
e cg m assim ale a s o stit u zio ne d i e cg b asa le /e c g c o n t e st d i M aste r.
8 .4 L IC EN ZE R IL A SC IA T E A P IL O TI C O N D IS A B IL IT À
OfiD R Ti A @ Aid g` c g] cgb fie d ie aX fb gY Yf i[ fb gU h `df Yge bgi f X ebg` dgc M hih `c c `gZ f [ hb dh
d hd gc fdh if i` e XX hddgi d g` f Q gcgV i
Tipologia Licenze Tipologia Visita0HGLFD &#6224375359914734728;
Licenza
0LQL5 RDG
&#6225501285574639616;
Velocità Elite
Velocità One EventA 1 anno Visita medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma a riposo
Esame neurologico
Elettroencefalogramma prima visita
(ripetizione nel corso degli anni successivi
su richiesta medico certificatore)
Visus
Senso cromatico

Licenza
Mini2IIURDGFuoristrada
Fuoristrada Amatoriale
Fuoristrada Elite

)XRULVWUDGD2QH(YHQW(%,.(
B 1 anno Visita medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma basale e dopo sforzo
(test di Master)
Spirometria
Visus
Senso cromatico
Licenza Fuoristrada con
B+A 1 anno Visita medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma basale e dopo sforzo
(test di Master)
Spirometria
Visus
Senso cromatico
Esame neurologico
Elettroencefalogramma prima visita
(ripetizione nel corso degli anni successivi
su richiesta medico certificatore)

Estensione FuoristradaA+B 1 anno Visita medica
Esame completo delle urine
Esame neurologico
Elettroencefalogramma prima visita
(ripetizione nel corso degli anni successivi
su richiesta medico certificatore)
Visus
Senso cromatico
Elettrocardiogramma basale e dopo sforzo
(test di Master)
Spirometria

53
5 2
Ogc h b Yh iTb dh ab fYge bfcgO gc hb Yh
N ece ae ic M hi` e be i] eadf de agi d gi bfi= fcc M hid g` f Q gcgd L Si f ci Ugb hid gi e ddh b hah icf iO gc hb Yf
] haice i` Ze cX g[ hb de id hccF f ddgZ gd L i[ ede cgc cg` dgc fSi d hZe be i` e dde ] ea` gi f iZ g` gd f i[ hd gc e ;
`] eadgZ f i] haigci a gcf `c ge id hccF gd ebhgd L Sif ccf i` da h X fid gi = fb de i] ah `c agd de i] haid ddgi gi ] gce dg
4Z h d gi J adVi. VB ?V
Tci R hd gc e ic hadgU gc fde ah ih d igci > ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q ic gi f ] ]fadgh b higci ] gce df i` e be
ah `] eb`f Q gcgi a g` ] hddgZ f [ hb dh id hci a gcf `c ge id hccF gd ebhgd L if X ebg` dgc fih id hccf ia gc M gh `df id g
Ogc hb Yf Si gci c gi c e b`h X g[ hb de i] ah Zh d hic M higi ] eadf de agi d gi = fc` gf `gi d g` f Q gcgd L
X fah X Xgb e ib hcch i[ hd h`g[ hic e [ ]hdgY ge bgi e aX fb gY Yf dh i] haid ddgi gi ] gce dgV
T i cg[ gd gi h b da e ic gi ] + ih “h ah iagd h b df if [ [g` `gQ gch icf ic e bch“ge bhid hccF gd ebhgd L
f X ebg` dgc fi fd i fdch dgi ]eadf de agi dgi bfi =fc` gf `gi dg` f Q gcgd L i `e be i dgi h`c c `gZ f
c e [ ]hdh b Yf id hci R hd gc e iN hadgU gc fde ah ih i` e be i= hccg i gb d gZ gd fdgi d fccf iD hd haf Yge bh
R ede cgc cg` dgc fiTb dh ab fYge bfch i4D TR ?ib hci R hd gc fci N ed hiZ f cgd ei] haicF f b be igb ic e a` e Vi
T ci R hd gc fci N ed hSi gb Uf ddgS i ] ah Zh d hih `] ah “f [ hb dh ic M hif cc bhi` ] hcgU gc M hid g` f Q gcgd L
h `c c d fb e id f “f dgZ f [ hb dh igci a gcf `c ge id hccf iO gc hb Yf Vi Tci R hd gc e iN hadgU gc fde ah Si gb ic f`e
d gi d Q Qgi e ib hci c f`e igb ic gi b hch“gd gi d gi [ fX Xge agi gb Ue a[ fYge bgS i ] + ic e bdf ddf ah icf
N e[ [g` `ge bhiR hd gc fiD R Ti4 [ hd gc f Uh d ha[ ede Vgd
? V
O fiN e[ [g` `ge bhiR hd gc fiD R TSi ` ia gc M gh `df id hci [ hd gc e ie id hci P h “h af de i] eadf de ah id g
bfi =fc` gf `gi dg` f Q gcgd L Si be [ gb haL i bi Ne[ gd f de i Ph cb gc e i dgi Zf c df Yge bh
`] hcgU gc fdf [ hb dh i ce [ ]e`de i dfi h`] hadgi fi `h ce bd fi dhccf i `] hcgf cgd L i `] eadgZ f
[ ede cgc cg` dgc fi] haicf i= fch i` gi a gc M gh d hicf iO gc hb Yf Si ` h b dgd e igci ] fah ah id hci N eead gb fde ah
d gi N e[ [g` `ge bhie iN e[ gd f de i` ] eadgZ e V
Tci N e[ gd f de i Ph cb gc e i gb d gZ gd fde i dfccf i N e[ [g` `ge bhi R hd gc fi fZaL i bi a e ce
bgc f[ hb dh ic e b` cd gZ e ih d ih `] ag[ haL i` gi ` gb X ecgi c f`gi ] fah agi b e biZ gb ce cf b dgS i Uh a[ e
ah `df b d eic M higci R hd gc e iN hadgU gc fde ah if de be [ f[ hb dh i] eda L id hcgd hah igb i[ hagd e if c
agcf `c ge ie i[ hb e id hcic hadgU gc fde id gig d ebhgd L if X ebg` dgc fSig b d g] hb d hb dh [ hb dh id fci] fah ah
d hccf iN e[ [g` `ge bhiR hd gc fiD R TV
O hia gc M gh `dh id gi O gc hb Yf i] haigi ] gce dgi ] eadf de agi d gi bfi= fc` gf `gi d g` f Q gcgd L id hZe be ih “h ah
gb Zgf dh if ci N e[ gd f de iC hX ge bfch Si gci = fch i3 idh b de if ida f `[ hddh ah i= fb de iagc hZ de S
ce [ ]ah `f i bfic e ] gf id hci c hadgU gc fde id gi gd ebhgd L if X ebg` dgc fSi f ccf iN e[ [g` `ge bh
R hd gc fi4[ hd gc f Uh d ha[ ede Vgd
? i bgc f[ hb dh i] hai ] ah `f iZ g` ge bhSi c e bif c[ hb e i9 W
4d a h b df ?iX ge ab gi d gi f b dgc g] eVi
O fiO gc hb Yf ih [ h“f i] eda L igb d gc fah ih Zh b d fcgi ] ah `c agY ge bgi e icg[ gd f Yge bgV iI gi c M gf ag` c hic M higci c hadgU gc fde id gi gd ebhgd L if X ebg` dgc fiA @ Ai] + igb d gc fah ih Zh b d fcg
cg[ gd f Yge bgi ] haif ddgZ gd L ia g` h aZ f dh if i` e X Xhddgi ] eadf de agi d gi d g` f Q gcgd L ih i] hadf b de iA @ Aid g
ce [ ]hdh b Yf id hccf iD R TVi Ti ] gce dgi d g` f Q gcgi ] eda f b be ia gc M gh d hah icf iO gc h b Yf i6 h ce cgd L iH cgd h
f ci c e `de id gi / BBWSW WSi ] ah `h b df b d eSi bgd f [ hb dh if ccf id ec [ hb df Yge bhi] ah Zg` df i] haigc
a gcf `c ge id hccf iO gc hb Yf Si bfic e ] gf id hccf ic h adgU gc fYge bhia gcf `c gf df id fccF TA >Iie id fccF TA JTO
f ddh `df b dh icf igb Zf cgd gd L 7d g` f Q gcgd L i] ha[ fb hb dh ih d igci X af d eid hccf i` dh “f V
Ti ] gce dgi fUU h dd gi d fi ] faf ] ch X gf 7dh da f ] ch X gf i be bi ] e“e be i ce b`h X ga h i cf i Ogc h b Yf
J Xebg` dgc f Si f d ih cchYge bhid hccf iO gc hb Yf i6 h ce cgd L i@ bhiH Zh b di 4f b cM higb ib [ hae
` ] hage ah if cch iB ic e b`h b dgd h if ccF J adV1 VG W?i cg[ gd f df [ hb dh if id hdh a[ gb fdh ic e [ ]hdgY ge bg
`] eadgZ h ie aX fb gY Yf dh i` e dde icF h X gd fid hccf iD R Tih d ih `] ah “f [ hb dh if de agY Yf dh id fci I PI Vii
0 ViL IC EN ZE I N TE R N AZIO NALI
OfiP f Q hccf id hcch idg] ece Xgh id gi O gc hb Yh igb dh ab fYge bfcg i ] ah Zg` dh id fcc f iD hd haf Yge bh
Tb dh ab fYge bfch id gi R ede cgc cg ` [ ei4F IM ?i h id fcc f iD hd haf Yge bhiR ede cgc cg` dgc fiH ae ] hf
4F IM E?ih d igi a h cf dgZ gi g[ ]eadgi 3 ic e b` cd f Q gch i` ci ` gd e iU h d haf ch i% %%VU h d ha[ ede Vgd V
A @ CR Hi( HA HC JOT
E OfiO gc hb Yf iTb dh ab fYge bfch i] + ih “h ah ia gcf `c gf df Si ] ah Zge i] fah ah iUf Ze ah Ze ch id hc
I PI Si` e ce if gi ] e“h “e agi d gi O gc hb Yf iD R TV
E Tci ] e“h “e id hccf iO gc hb Yf iTb dh ab fYge bfch ib e biX faf b dg` c hicf i] fadh cg] fYge bhif ccf
[ fb gU h `df Yge bhVi H “f i3 i` Q ead gb fdf if cch ib e a[ fdgZ h i] ah Zg` dh id fccf iD TR Si D TR Hih
d fgi > ae [ ede agV
E Ti ] gce dgi c M hiZ e Xcge be i] fadh cg] fah if iX fah igb dh ab fYge bfcgi D TR id gi R ede af cc’ 7- ff Si ` gf
d gd e cf dh ic M hib e bSi d hQ Qebe i` e `dh b hah iX cgi h `f [ gi [ hd gc gi f X Xg b dgZ gi ] ah Zg` dgi b hc
= h`dge bfage i – id hccf iD TR V
E Ofia gc M gh `df id gi O gc hb Yf iT b dh ab fYge bfch id hZh ih “h ah igb Zgf df if cc f iD R Tif c[ hb e iG : iX ge ab g
] ag[ fid hccf id fdf id hccf i[ fb gU h `df Yge bhSi bgd f [ hb dh if ccf ia gc M gh `df id gi b ccf ie `df V
E Ti P h f [ 7I c d hagh ic M hia gc M gh d ebe icf iO gc h b Yf iTb dh ab fYge bfch i] hai] fadh cg] fah if cch
X fah id gi H bd af b chid hZe be ih “ h ah i] ah Zh b dgZ f [ hb dh igb i] e“h “e id gi O gc hb Yf id g
Ph f[ 7I c d hagf ib fYge bfch V
E Aebi3 i] e“gQ gch ia gc M gh d hah ice i] `h d ebg[ ei` ccf iO gc hb Yf igb dh ab fYge bfch V

55
5 4
N e] had ah if “gc af dgZ hO gc hb Yh
8 @ N,R HA PTiA HN HI IJ C T
E Df`c gc e ce id gia gc M gh `df iO gc hb Yf ig b dh ab fYge bfch Vi> haic f iO gc hb Yf id giJ “g` dh b dh iP agf cih
d gi R ebd gf ch iH bd af b chiP h f[ i] ah `h b df ah i bgc f[ hb dh icf ia gc M gh `df ih ice i` X af Zge id g
ah `] eb`f Q gcgd L V
E Modulo c o nte n en te i l n o m in ativ o e d u n r e cap it o t e le fo nic o d a p ote r c o nta tta re
in c aso d i e m erg en za .
E Dede ce ] gf iU a e bdh 7ah da e id hci d ec [ hb de id gi gd hb dgd L Sigb ic e a` e id gi Z f cgd gd L Sid hci ] gce df V
E Jdde id gi f “h b `e i] haiO gc hb Yf iTb dh ab fYge bfch ih ic e ] gf iUa e bdh 7ah da e id hgi d ec [ hb dg
d gi gd hb dgd L id hgi X hb gd e agi gb ic f`e id gi ] gce df i[ gb e ah b bhV
E 6h a` f [ hb de id hccf i= e df i] ah Zg` df if i[ hYYe iQ ebgU gc e i` ccF T- JA id hccf iD R THC P, CJiJ IITN ,CJP T6 J
O fiD TR iM fi` dg] cf de i bfi> ecgY Yf iJ “gc af dgZ f if cce i` c e ] eid gi d dh cf ah igi ] gce dgi c M h
] fadh cg] fb e if cch i` h X hb dgi ic e [ ]hdgY ge bgi [ ede cgc cg` dgc M higb dh ab fYge bfcg ecgY Yf i` e be ich i` h X hb dg fh`h id gi a h `gd hb Yf id hci ] gce df V
E ,bi[ f“g[ fch id gi : WVW WWiN &Digb ic f`e id gi d hch“e ie id g` f Q gcgd L i] ha[ fb hb dh V
( faf b Ygf i] ah `df df igb id dde igci [ ebd ei] haigi ] e“h “e agi d gi O gc hb Yf iJ bbfch V
O fiN e] had af iJ “gc af dgZ f i3 ie Q QcgX fde agf ih d i3 iX gL ic e [ ]ah `f ib hccF g[ ]eade id hccf
O gc hb Yf iD TR 7D TR HSi` gf if b bfch ic M hie bhih Zh b dViO fiD R TSi f ccF f dde id hci a gcf `c ge id hccf iO gc hb Yf igb dh ab fYge bfch Si gb Zgh aL if gi Q hb hUgc gf agi d hccf
> ecgY Yf icF f ] ]e`gd e id ec [ hb de iah d fdde id fccf iD TR ic e bicF gb d gc f Yge bhid hgi [ f“g[ fcg
f “gc af dgZ gV iI gi ] ah cg` f ic M higc i ] e“h “e id hccf iO gc h b Yf iT b dh ab fYge bfch Si` gf iD TR ic M hiD TR HS
A @ AiX faf b dg` c higb if de [ fdgc e ic e ] had af if “ gc af dgZ f i] haid ddh ich if ddgZ gd L Si c e [ ]ah `g
X cgi f cch b f[ hb dgi gb d gZ gd fcgS i c M higci ] gc e df igb dh b d hih UU h dd fah Vi O fi> ecgY Yf i` dg] cf df id fcc f
D TR iA @ Aic e ] ah igb e cd a h iX cgi gb Ue ad bgi c M hi` gi Z h agU gc fb e ib hci ] ae ] age i> fh`h id gi a h `gd hb Yf S
fb cM hi` h ia gh b da f b dgi b hcch id g] ece Xgh id gi [ fb gU h `df Yge bgi c e [ ]hdgd gZ h i` e ] af ia g] eadf dh i4f Si Q
h ic ?Vi O fiD hd haf Yge bhiR ede cgc cg ` dgc fiTd f cgf b fi4D R T?i c e bdgb haL i= gb d gi f iX faf b dga h icf
c e ] had af if “gc af dgZ f if gi ] ae ] agi cgc hb Ygf dgi gb ie ccf`ge bhid hX cgi h Zh b dgi D TR ih iD TR Hic M hi` g
`Ze cX ebe i` ci d h aagd e age igd f cgf b e Vi@ cd a h if ic g+ Sib hci a g` ] hdde id gi = fb de i] ah Zg` de id fci 8 hcah de
O hX Xhid hci 9 iA eZh [ Qah iB WGW Si ] Q Q cgc f de ib hccf i( fYY h ddf i, UU gc gf ch ib B 0 2id hci B W
8 gc h[ Qah iB WGWia gX fad fb dh icF J “gc af Yge bhie Q Q cgX fde agf i] haiX cgi ` ] eadgZ gi d gch ddf b dgS i cf
D R Tig b dh aZ h aaL ic e bic f i> ecgY Y f iT b Ue ad bgib hgic f`gig b ic gig i[ f“ g[ fcgiX faf b dgd gid fccf i> ecgY Yf
J “gc af dgZ f ic e bda f ddf id fccf iD TR i` gf b e if ci d gi ` e dde id gi = fb de i] ah Zg` de id fci 8 hcah de iO hX XhS
gb i[ g` af if d hX fdf if ci a f X Xg bX g[ hb de id hgi [ f“g[ fcgi ] ah Zg` dgi d fccf iO hX XhiTd f cgf b fV
1 0. C O PER TU RE A SSIC URAT IV E
M ASSIM ALI E C O NDIZ IO NI A SSIC URAT IV E
M ASSIM ALI A SSIC URAT IV I P ER I P O SSES SO RI D I L IC EN ZA A G O NIS TIC A
Nf`e iR eadh <i/ iG BWVW WWSW W
Tb Ue ad bgi gb iX faf <iP f Q hccf ich `ge bgi – V
Tb Ue ad bgi gb if cch b f[ hb de <iP f Q hccf ich `ge bgi J V
C g[ Qea` e i` ] h`h i[ hd gc M h<i/ iB 2VW W WSW Wi` c e ] hade iG W i[ gb g[ ei/ iG 2W SW W
8 gf agf id fia gc e Zh ae <i/ iG 9WSW WiU a f b cM gX gf i9 X XVi [ fVi2 WX X V
C N Ph aY g< i/ iG V2 :WVW WWSW Wi; i b gc e
M ASSIM ALI A SSIC URAT IV I P ER I P O SSES SO RI D I T E S SER A S P O RT E M IN IS P O RT
N f`e iR eadh <i/ iG WWVW WWSW W
Tb Ue ad bg< iP f Q hccf ich `ge bgi J V
C g[ Qea` e i` ] h`h i[ hd gc M h<i/ iG :V: W WSW Wi` c e ] hade iG W i[ gb g[ ei/ iG 2W SW W
8 gf agf id fia gc e Zh ae <i/ iG WWSW WiU a f b cM gX gf i9 X XVi [ fVi2 WX X V
C N Ph aY g< i/ iG V2 :WVW WWSW Wi; i b gc e

57
5 6
Ogc hb YhO gc hb Yh
A @ CR Hi( HA HC JOT
O fi ce ] had af i f“gc af dgZ f Si ] hai ch i `] hcgf cgd L i ] hai ch i = fcgi `gf i ] ah Zg` de igci ce ae
` Ze cX g[ hb de igb ig[ ]gf b dgi h ic ga c gd gS i 3 ie ] haf dgZ f i` e ce ih d ih `c c `gZ f [ hb dh i` h icF f ddgZ gd L
Z gh b hi eaX fb gY Yf df i dfi R ede i N c Q i ei dfi Iecgh dL i gb i ]e“h “e i dgi Ogc hb Yf i dg
@ aX fb gY Yf de ah ih i` Ze cd f igb ig[ ]gf b dg7 c ga c gd gi ] ae ZZg` dgi d gi @ [ ece Xfia gcf `c gf df id fccf iD R T
hi` h ce bd eigi ] faf [ hda gi ` df Q gcgd gi b hci N hadgU gc fde i` dh “e i] haicF f ddgZ gd L id gi f cch b f[ hb de ViT b
f cch b f[ hb de Si ] haich id g` c g] cgb hid hci U e ag` da f d fSi cf ic e ] had af if “gc af dgZ f iZ gh b hic e `
d g` c g] cgb fdf <
E Tid gd e cf agi d gi P h “h af iI ]eadSiP h “h af iR gb gI ]eadSiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fih iO gc hb Yf iH ;- T# H
dhZe be ie Q QcgX fde agf [ hb dh Si ] ag[ fid gi gb gY gf ah icf i` h “ge bhid gi f cch b f[ hb de Si gb e cd a f ah
biI R Iif ci b [ hae id h ch Ue bgc e i9 22V2 G255BGi] haicf iP h “h af iR gb gI ]eadih iP h “h af iI ]ead
h d if ci b [ hae id h ch Ue bgc e i9 22V2 G255B1i] haicf iO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fih icf iO gc hb Yf iH ;- T# H)
E gci d h `de id hci I R Iid hZh ih “h ah ic e [ ]e`de ic e `i c e [ hid gi ` h X gd e igb d gc fde <
] haiP h “h af iI ]ead<
A e[ h;N eXbe [ h;P ;b [ hae id gi P h “h af iI ]eadi4` h b Yf iQ faah ih i` h b Yf iI iU gb fch ?)
] haiP h “h af iR gb gI ]ead<
A e[ h;N eXbe [ h;P ;b [ hae id gi P h “h af iR gb gI ]eadi4` h b Yf iQ faah ih i` h b Yf i# iU gb fch ?)i
] haiO gc hb Yf iJ Xebg` dgc fi4c e [ ]ah `f icf iO gc hb Yf iH ;- T# H?<
A e[ h;N eXbe [ h;O ;b [ hae id gi O gc hb Yf i4c e [ ]ah b `gZ e id hccf ich ddh af ?V
I ci a h da e id hccf iP h “h af i4R gb gI ]eadih iI ]ead?i d hccf iO gc hb Yf iZ gh b hia g] eadf de igci d h `de
d hccF I R Ii] ha` e bfcgY Yf de V
E OFgb e cd a e id hci I R Iif ddgZ f ich iX faf b Ygh if “gc af dgZ h id fccF e af id gi gb Zge ih i` gb e if cch ie ah
B 5<W Wid hccf i` dh “f iX ge ab fdf )icF I R Iid hZh ih “h ah igb e cd a f de ie Xbgi = fcZ e cd f i` gi gb dh b d h
hUU h dd fah i bfi` h “ge bhid gi f cch b f[ hb de if Zh b d eicf ic e ] had af if “gc af dgZ f i bf
Zf cgd gd L iU gb e if cch ie ah iB 5<W Wid hccf i` dh “f iX ge ab fdf )
E Iece igb ic f`e id gi gb ce bX a hb Yf icF dh b dh ia gc hZh aL i biI R Iid gi f ZZg` e id gi [ fb cfdf
f ddgZ f Yge bhid hccf ic e ] had af if “gc af dgZ f )
E Tb if “h b Yf id gi I R Iib e bi] + ih “h ah if ] hadf if cc bfi] af dgc fid gi gb d hb bgY Ye ih
cF h Zh b d fch ia gc M gh `df i` f aL ia gX hddf df id fccf iN e[ ]fX bgf V
I gi agc e ad fid gi g[ ]e`df ah i` ci ] ae ] age ic hcc cf ah Si c e [ hi[ ed fcgd L id gi ` c agd d af Si = hccf
b e a[ fch ih ib e bigci d h `de igb i bgc e d hViT b iX faf ih ib hcch i` h “ge bgi d gi ] ae Zh icgQ hah id gi 6 h ce cgd L
b h“ biI R Ii3 ib hch“f age ih ich ic e ] had ah if “gc af dgZ h i` gi f ddgZ f b e if de be [ f[ hb dh VI gf i ] hai X cgi gb Ue ad bgi fZZh b dgi gb ifcch b f[ hb de icM hi ] hai = hccg i gb iX faf Si cf i d hb bcgf
d hccF gb Ue ad bge id hZh ih “h ah ih UU h dd fdf id fci d ga h dde igb dh ah “ f de ie id fccf iU f [ gX cgf Si h b da e ih ib e b
ecd a h i9 WiX ge ab gi d fccF f ccfd de ViO fid hb bcgf i] + ih “ h ah iU f ddf ie if i[ hYYe ia f cce [ fb d fdf iJ 7C
e ] ]ah ie bcgb hSic e cch X fb d e`gi f ccF gb d ga gY Ye i% hQ <iM dd] ` ah `gd hb dh id hci R ede iN c Q i] ah “e igci = fch igci ] gce df
3 iP h “h af de ih id hci ( h`de ah id hccF g[ ]gf b de i4 ] haich i` ] hcgf cgd L ie Zh i] ah Zg` de ice i` Ze cX g[ hb de igb
c ga c gd gi c M g `g? Vi Tb ic f`e id gi gb Ue ad bge id af b dh ich i` h “ge bgi d gi > ae Zh iO gQ hah id gi 6 h ce cgd L S
cF J cch X fde iJ id hci R ed ce id gi 8 hb bcgf iO h`ge bgi b e biZ f i] ah `h b df de Sigb i= fb de iZ gh b hi` e `dgd gd e
d fccF J cch X fde i- ic M hid hZh ih “h ah iZ gd g[ fde id fci R ede iN c Q ie id fccf iI ecgh dL igb i= fcgd L id g
eaX fb gY Yf da gc hid hcch i> ae Zh iO gQ hah V
6 J OT8 TP !
E Ogc hb Yf iJ Xebg` dgc f<i[ ebd eigb dh ae
E Ogc hb Yf iH ;- T# H<i gb iX faf i] hai d dd h ich id g` c g] cgb hSi gb if cc h b f[ hb de i` e cf [ hb dh igb
g[ ]gf b dgi e [ ece X fdgi d fccf iD R TV
E Ph “h af iI ]ead eadg[ fe Si 6 f ch b cgf Vi
E Ph “h af iR gb gI ]ead<id h aa gd e age igd f cgf b e Sib hgi cg[ gd gi d gi dgcgY Ye igb d gc f dgi f ccF J adVi9 V: Vi
E Ogc hb Yh i@ bhiH Zh b d ecgY Yf
J “gc af dgZ f ih d if cch iX faf b Ygh id gi f “g` dh b Yf i` e be ic e b` cd f Q gcgi ` ci ` gd e iU h d ha[ ede Vgd V
M ODULIS TIC A
1) M odulo R ic h ie sta L ic e n za
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to bm odulo -lic en za -a g o nis tic a-2 02 0b
2) Modulo a sse n so g en it o ri p er r ila sc io L ic en ze A go nis tic h e
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to ba sse n so -g en it o ri- p er- lic e n za -2 0 20 b
f) Modulo a sse n so g en it o ri p er r ila sc io L ic en ze I n te rn azio nali
h ttp :b bw ww.f e d erm oto .it b d ocu m en to ba sse n so -g en it o ri- p er- L ic In t- 2 020 b

R’D R T

61
6 0
R ‘D R TDec `
11. M YFM I: C he c o s’è e c o m e r e g is tr a rs i
R ‘D [ gi 3 icf i] gf ddf Ue a[ fid hccf iD R Ti d hd gc fdf if iP h “h af dgi h iO gc hb Ygf dgi h i` ccf i= fch i` g
] + if cchd hah if dda f Zh a` e <
E `gd e iM dd] <7 7[ 'U[ gV U h d ha[ ede Vgd
E Me [ hi] fX hid hci ` gd e iU h d haf ch i% %%VU h d ha[ ede Vgd; iZ e chi R 'D R T Sigb if cd e if id h`da f Vii
E Me [ hi] fX hid hci ` gd e iM dd] <7 7` gX [ fVU h d ha[ ede Vgd
iZ e chig` c agY ge bgi
R EG IS TR AZIO NE D I T E S SER AT I E L IC EN ZIA T I S U M YFM I
Ihib e bi` gi ] e“gh d hif b ce af i bif cce bd<ic cgc cfah i` i C hX g` da f dg V
Tb `h aga h <i; ib [ hae id gi P h “h af i ic e d gc hiU g` c fch ii; ih ia gc e ] gf ah igci c e d gc hiN f] dc M fVi
E Ahcic f`e ig b ic gih [ haX fb e i] ae Q ch [ fdgc M h
fic f `f id gid fdgif b fX af Ugc gih aaf dgig b `h agd g
b hci ` g` dh [ fiU h d haf ch igb iU f `h id gi P h “h af [ hb de Si3 ib hch“f age <
; ce bdf ddf ah igci R ede iN c Q id gi f ] ]fadh b hb Yf i] hai] ae chd hah if ccf ic e aah Yge bhid hgi d fdg
E Ahci c f`e igb ic gi b e bih [ haX fb e i] ae Q ch [ fdgc M h
ae `h X g
; gb `h aga h i; ib hccf i` cch“gZ f i` c M ha[ fdf i i `h ab f[ hid gi f cch“e if iR ‘D [ gi h
gb d ga gY Ye ih ;[ fgci f ci = fch iZ h aaf b be igb Zgf dh ich ic ah d hb Ygf cgV i Tci ` g` dh [ figb Zgh aL
f de [ fdgc f[ hb dh i bfih [ fgci c e bich ic ah d hb Ygf cgi d gi f cch“e V
S i r a cco m an d a, a l p rim o a ccesso , d i v e rif ic are i d ati a n ag ra fic i, d i m od if ic arli s e e rra ti e
d i c am bia re l a p assw ord a sse g nata d al s is te m a. L e c re d en zia li p otr a n no e sse re s e m pre
ric h ie ste t r a m it e i l l in kf h ttp f/ /m yfm i. f e d erm oto .it / m yfm i/ m yF M IR ic h ie d iC re d en zia li. a sp x
H UU h dd fde icF J cch“e Sicf i] fX gb fid gi R ‘D [ gi i] ah `h b df i` h Yge bgi h i` h aZ gY g<
E Bach eca – d f ch i` h Yge bh ]ah Zh d hicF gb `gh [ hid hgi d fdgi d hci P h “h af de <
; be [ hih ic e Xbe [ h
; dfdf id gi b f`c gd f
; Rede iN c Q id gi f ] ]fadh b hb Yf
; Ph “h af iU h d haf ch
; Ogc hb Yf iJ Xebg` dgc fi; is e in p osse sso d el T e sse ra to; b[ hae ig` c agY ge bhif ci C hX g` da e iI de agc e iD R Ti ; is e in p osse sso d el T e sse ra to
; b[ hae id gi g` c agY ge bhif iN f[ ]ge bfdgi e iR fb gU h `df Yge bgi [ ede cgc cg` dgc M hi; ia lle
q uali il T e sse ra to s ia e ve n tu alm en te is c rit t o .
E I m ie i d ati ; id f ch i` h Yge bh ce bdgh b h gi d fdgi ] ha` e bfcgi d hci P h “h af de 7O gc hb Ygf de <
; gi d fdgi f b fX af Ugc gi ;i b e bi] e“e be ih “h ah i[ ed gU gc fdgS i f i[ hb e ic M hib e bi` g
ag` c e bda gb e ih aae agi ] haicf ic e aah Yge bhid hgi = fcgi 3 ib hch “f age if b d fah i` ccf iZ e ch
N cgc cfi= g Sif dda f Zh a` e icf i= fch i` gi Z gh b higb d ga gY Yf dgi f ccf i] fX gb fid gi a gc M gh `df id g
ah Zg` ge bhid fdgi f cc UU gc ge iP h “h af [ hb de V
; fcd a gi d fdgS i[ ed gU gc fQ gcgS i= fcgi a h `gd hb Yf Sic e bdf ddgi h dc VVi
E Te sse ra – gb id f ch i` h Yge bhi3 ]e“gQ gch dUi f ci ] ae ] age igb d ga gY Ye ih [ fgcS i gb i[ ed eidf ch id f
Zg` fcgY Yf acf i` cce i` [ fad] Me bh7df Q ch dih d Sih Zh b d fc[ hb dh Si` df [ ]facf
; Zg` fcgY Yf ah icF J cQ ei` de agc e id hcch i] ae ] agh iP h “h ah V
E Lic en ze – gb id f ch i` h Yge bhi3 ]e“gQ gch dUi f ci ] ae ] age igb d ga gY Ye ih [ fgcS i gb i[ ed eidf ch id f
Zg` fcgY Yf acf i` cce i` [ fad] Me bh7df Q ch dih d Sih Zh b d fc[ hb dh Si` df [ ]facf
; Zg` fcgY Yf ah icF iJ cQ ei` de agc e id hcch i] ae ] agh iO gc hb Yh V
E Conve n zio ni – gb idf ch i` h Yge bhiZ h b X ebe ih ch b cfdh ch if Ygh b d hi] fadb hai d hccf iD R TV
N cgc cfb d ei` ci b e [ hid hccF f Ygh b d fih i` h X hb d eich i] ae chd ah id h`c agd dh ic gf `c b
Ph “h af de 7O gc hb Ygf de i] eda L i ` Ua ga h id gi f X hZe cf Yge bgi h i` c e bdg` dgc M hid hd gc fdh
R ede id Fh ] ecfi fdda f Zh a` e idf ch i` h Yge bh 3i] e“gQ gch ih UU h dd af hicf i] ae chd af id g
g` c agY ge bhid hccf i] ae ] agf i[ ede id Fh ] ecfif ci C hX g` da e iI de agc e ih ic e bda e ccf ah ice i` df de
d gi f Zf b Yf [ hb de id hccf i] af dgc fVi
E Man if e sta zio nib G are – 3 icf i` h Yge bhi` ] hc gU gc fif dda f Zh a` e icf i= fch iP h “h af dg7 O gc h b Ygf dg
] e“e be ig` c agZ h a` gi f iN f[ ]ge bfdgi h 7e if i` gb X ech i[ fb gU h `df Yge bg7 X fah Si f dda f Zh a` e i b
ce cch X f[ hb de id ga h dde i` ci ] eadf ch iI T( R JV

T[ ]eadgi ` h aZ gY gi
h i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de

64 65
T[ ]eadgi ` h aZ gY gi h i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de
1 2. I M PO RTI S ER VIZ I E M ODALIT À D I P A G AM EN TO
8 gi ` h X gd e icF h ch b ce id hgi ` h aZ gY gi h ae Xfdgi d fccf iD R Tid fi] fX fah i` ci c e bde ic e aah b dh ib fYge bfch <i
C odic e I B AN d ella F M I S ed e C en tr a le
(cgi g[ ]eadgi d hcch iO gc hb Yh iTb dh ab fYge bfcgi ` e be ia g] eadf dgi ` ci ` gd e i% %%VU h d ha[ ede Vgd V
IT 47 U 01005 0ff09 00 000001010 2

BONIFICO CARTA DI
CREDITOBANCOMAT ASSEGNO UTILIZZO CREDITO
TESSERA MEMBER DIGITALE MC ITALIAX60,00 X X75,00 X X
,00XX
0,00XX
,00XX0,00XX
0,00XX
0,00XX
0,00XX
LICENZA INTERNAZIONALEXX
0,00
XX
0,00XX
0,00XX

XX
00,00XX

SERVIZIO IMPORTO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
MODIFICA DENOMINAZIONE MOTO CLUB

LICENZA MINI 2))52$'(0 , 1 , 5 2 $ ' 3,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A F U O R I S T R A D A A M A T O R I A L E 3,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A A S S I S T E N T E T R I A L 3,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A V E L O C I T À3,/27,675$1,(5, LICENZA FUORISTRADA 21(( 9 ( 1 73,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A V E L O C I T À E L I T E 3,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A V E L O C I T À E L I T E F E M M I N I L E 3,/27,675$1,(5,
L I C E N Z A V E L O C I T À E L I T E P I L O T I D I S A B I L I 675$1,(5,
ESTENSIONE FUORISTRADA-VELOCITÀ3,/27,675$1,(5, LICENZA FUORISTRADA3,/27, 675$1,(5,
LICENZA FUORISTRADA ELITE 3,/27, 675$1,(5,
LICENZA VELOCITÀ ONE EVENT 3,/27,675$1,(5,
/,&(1=$(%,.(3,/27,675$1,(5,0,00
T[ ]eadgi ` h aZ gY gi h i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de

66 67
T[ ]eadgi ` h aZ gY gi h i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de
8 gi ` h X gd e igi ` h aZ gY gi h ae Xfdgi d fgi N e[ gd f dgi C hX ge bfcg ae Zgb cgf V
C odic e I B AN C onti E ntr a te C om it a ti R eg io nali
T [ ]eadgi ` h aZ gY gi h i[ ed fcgd L id gi ] fX f[ hb de
J Qa YYe TP B: RWGWW: G:9WW WWWWWWWWB929
-f`gcgc fdf TP W9 ,WGWW: W5BWW WWWWWWWW1.2W
-ecY f b e TP 9: JWGWW: GG2WG WWWWWWW9G05B
Nfcf Q agf TP B. WGWW: W55WWWWWWWWGWG91.
Nf[ ]fb gf TP 92 DWGWW: W95W9WWWWWWWWWW:.
H[ gcgf iC V TP .G WGWW: GB1WGWWWWWWWWW:5W
Dag cgi 6 V( V TP 92 AWGWW: GB9WW WWWWWWW9WGG5
OfYge TP 1: AWGWW: W99W0 WWWWWWWWW052
OgX agf TP 02 ,WGWW: WG5W9 WWWWWWWG0B:1
Oe [ Qfad gf TP G2 RWGWW: WG2WG WWWWWWG5WGW5
Rfac M h TP 29 CWGWW: BGGWW WWWWWWWW1BGW
BONIFICO CARTA DI
CREDITOBANCOMAT ASSEGNO UTILIZZO CREDITO
AFFILIAZIONEXX XXX
RIAFFILIAZIONE DAL 1/11/201 AL 31/1/20 100,00 X X X X X
RIAFFILIAZIONE DAL 1/2/20 AL 28/2/20150,00 X X X X XTESSERA MEMBER CARD 37,00 X X X X XTESSERA MEMBER DIGITALE 35,00 X X X X X
TESSERA SPORT CARD E DIGITALE 110,00 X X X X X
LICENZA MINI 2))52$'(0 , 1 , 5 2 $ ‘,00XX XXX
LICENZA FUORISTRADA AMATORIALE,00XX XXX
L I C E N Z A A S S I S T E N T E T R I A L ,00
XX XXX
L I C E N Z A V E L O C I T À150,00 X X X X X
L I C E N Z A F U O R I S T R A D A 21((9(17340,00 X X X X X
LICENZA VELOCITÀ ELITE,00
XX XXX
LICENZA VELOCITÀ ELITE FEMMINILE0,00
XX XXX
LICENZA VELOCITÀ ELITE PILOTI DISABILI 0,00
XX XXX
,00
XX XXX
0,00
XX XXX
,00XX XXX80,00 X X X X X0,00XX XXX
40,00XX XXX

MODALITÀ DI PAGAMENTO
SERVIZIO IMPORTO

TESSERA SPORT CARD E DIGITALE
TESSERA 0,1,SPORT CARD E DIGITALE
L I C E N Z A F U O R I S T R A D A
L I C E N Z A F U O R I S T R A D A E L I T E
LICENZA VELOCITÀ ONE EVENT
/,&(1=$(%,.(

Ahgi ` h X hb dgi N e[ gd f dgi C hX ge bfcg gh [ ebdh Si > X cg f Si P e `c fb fih i6 h b hde igci ] fX f[ hb de i] + if b cM h
h“h ah ih UU h dd fde id a f [ gd h i] e`df Yge bhi> @ Ii[ hd gf b dh iN fadf id gi N ah d gd e ie i- fb ce [ fdV
R ecg` h TP :5 -WGWW: W9.WW WWWWWWWWWG2W
>gh [ ebdh TP GW WGWW: WGG00 WWWWWWWWBW50
>X cgf TP 0. 6WGWW: G:0WWWWWWWWWG::5G
Ifad hX bf TP 19 &WGWW: W5.WW WWWWWWGWG:1W
Igc gcgf TP G0
WGWW: G1GWWWWWWWWWG9050
Pe `c fb f TP i 90i
i WGWW :i G9.W Wi WWWWWWWW522.
Pah b de TP 5W AWGWW: WG.WW WWWWWWWW5:21
,[ Qagf TP G0 @WGWW: W9WWB WWWWWWWWW1.0
6Vi8 Ff e `df TP 12 -WGWW: WGBWW WWWWWWWW9919
6h b hde TP 09 &WGWW: WBWWG WWWWWWWW:9:9